Landbouwcoöperatie Kwatta wil ook plaats in bestuur Kredietfonds

Wim Bajnath, voorzitter van Landbouwcoöperatie Kwatta, is zeer ontstemd dat geen van zijn leden zitting hebben in het bestuur van het  Kredietfonds. Het bestuur is ongeveer drie weken in alle stilte door LVV samengesteld . De Landbouwcoöperatie Kwatta, die toch wel een voorname rol speelt bij onze groente- en fruitvoorziening, is daarbij niet gekend en ook van niets op de hoogte gebracht.
Ten tijde van LVV-minister Kermechand Raghoebarsingh werd er een Kredietfonds in het leven geroepen voor de kleine boeren, veehouders en de visserijsector. Het geld kwam van de Europese Unie. De eerste inleg was drie € 3.5 miljoen. De beheerder van het kapitaal was de Landbouwbank. Er was een bestuur samengesteld, onder leiding van Aroen Jadoenathmissier. Het bestuur werd voor vier jaren samengesteld. De coöperatie had toen geen aandacht geschonken om iemand van het bestuur van de coöperatie te laten afvaardigen in het bestuur.
De termijn van vier jaren zat er bijna op. De Landbouwcoöperatie Kwatta had belangstelling en wilde ook graag participeren in het bestuur, om zodoende ook het belang van de kleine landbouwers te kunnen dienen. In november 2010 is er een schrijven gericht aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), waarin hem werd gevraagd om ook een afgevaardigde van de coöperatie zitting te laten nemen in het nieuwe bestuur. De coöperatie heeft een ledenbestand van 350 leden en een klantenbestand van meer dan 1.000.
Bajnath zegt dat de boeren hem zien als aanspreekpunt. Wanneer er problemen zijn, wordt hij als eerste benaderd. De boeren zien in hem een vertrouweling. Datzelfde geldt ook voor zijn overige bestuursleden.  Voorzitter Bajnath is er stellig van overtuigd dat indien iemand van zijn bestuur ook zitting zou hebben in het bestuur van het Kredietfonds, de kleine boeren echt geholpen zouden kunnen worden en de voordelen daarvan zouden merken. De coöperatie zou hen dan veel sneller en gemakkelijker kunnen bijstaan bij het maken en indienen  van landbouwplannen. Hij betreurt het ten zeerste dat zijn bestuur is overgeslagen om ook zitting te nemen in het bestuur van het Kredietfonds. Bajnath zegt ook zijn bedenkingen te hebben over de besteding van gelden uit het fonds. Hij heeft het gevoel dat door uitsluiting van de coöperatie, het bestuur nu vrijspel heeft om naar eigen bevindingen handelingen te plegen. Een zaak  welke volgens Bajnath niet in het voordeel is van de vele groenteverbouwers van dit uitgestrekte landbouwgebied.

error: Kopiëren mag niet!