“Toen heerste er een oorlogssituatie”

Als jonge parlementariër heeft gewezen DNA – voorzitter Indra Djwalapersad meegewerkt aan de Amnestiewet ten tijde van de regering Wijdenbosch. Zij was toen lid van de BvD. Volgens haar heerste er toen een oorlogssituatie tussen de groep Brunswijk, Bouterse en de Staat. Er was heel veel onvrede. En om die onvrede te herstellen, heeft zij meegewerkt aan amnestie.  Het ging niet om strafrechtelijke executie. Moord , executie en verkrachting waren daarin niet opgenomen. ‘In dit geval is er totaal geen sprake geweest van een oorlogssituatie.’ Volgens Djwalapersad is er een groot verschil in de amnestiesituatie van 1992 en nu.
De politica is zeer verrast met de plotselinge indiening van het initiatiefwetsvoorstel. Dit voorstel verschilt niet veel van de wet die in 2007 was ingediend door de toenmalige fractieleider, Kenneth Moenne. Zij vraagt zich af waarom men deze wet niet eerder heeft veranderd, maar nu haast erachter wil zetten. “Nu de rechtszaak in een afrondende fase verkeert en een van zijn comparanten uit de groep 16, bezwarende feiten naar voren heeft gebracht?” Amnestie mag volgens Djwalapersad altijd, maar zij is de mening toegedaan dat men eerst moet wachten op de uitspraak van de rechter. Na de uitspraak moet men het maatschappelijk middenveld consulteren om een standpunt te gaan bepalen over het wel of niet verlenen van amnestie.
NF-parlementariër Sheilindra Girjasing, die ook in 1992 voor de amnestiewet was als BvD’er, zegt dat amnestie niets te maken heeft met politieke zienswijze. “Het heeft te maken met je geweten.”  Ook hij zegt dat er toen een oorlogssituatie heerste.  En voor het behoud van de vrede had hij toen voor de Amnestiewet gestemd. Hij is van mening dat de huidige situatie onmogelijk vergeleken kan worden met de situatie toen. ‘In de 8 decembersituatie heeft men moedwillig mensen van verschillende pluimages uit hun bed gelicht. Er is sprake van schending van mensenrechten. En dat heeft niets te maken met je politieke kleur, maar het heeft te maken met je geweten’, zegt Girjasing.

error: Kopiëren mag niet!