Minov goed op schema met voorbereiding diagnostische toets

De diagnostische toets wordt aanstaande maandag en dinsdag afgenomen onder de vijfde-klassers. Kenneth Biervliet, onderdirecteur ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) tevens voorzitter van de stuurgroep, zegt dat de voorbereiding heel goed is verlopen. “Tot op dit moment kan ik zeggen dat wij helemaal op schema zijn.”
Aan deze toets doen ongeveer 80 scholen mee. Biervliet vertelt dat zij de scholen hebben verdeeld in twee categorieën. 60 scholen zijn aangemerkt als de scholen die minder goed presteren en 20 scholen zijn onderverdeeld in de groep die het goed doen. Dit om een vergelijking te kunnen maken, zegt Biervliet. Scholen die niet in aanmerking zijn gekomen, maar toch wel zijn geïnteresseerd, mogen zich aanmelden bij het examenbureau om het werk af te halen en de leerlingen de toets te laten afnemen. Het is belangrijk dat ook deze scholen de ruimte krijgen om de toets op hun scholen af te laten nemen.
Het Minov heeft als pilot de diagnostische toets in Taal en Rekenen in de vijfde klas van de lagere school geherintroduceerd. De herintroductie is weer na vele jaren ingevoerd, waardoor het Minov heeft besloten om gefaseerd te beginnen. Er zal geëvalueerd worden. Hierna zal gekeken worden of het uitgebreid kan worden met een of meerdere vakken.  Ook zal nagegaan worden of het vijfde leerjaar wordt behouden om de toets af te nemen of moeten een ander leerjaar of leerjaren meegenomen worden bij de toetsing.
De resultaten van de toets zullen verwerkt worden in een leerlingenrapportage, een schoolrapportage en een landelijke rapportage. Aan de hand van de resultaten zal nagegaan worden waarin de leerlingen zwak zijn.
De directe aanleiding voor de herintroductie van de diagnostische toets zijn de slechte resultaten op glo-niveau. Het Minov wil met deze ingreep de hiaten in het leerproces overzien door een vroegtijdige interventie.

error: Kopiëren mag niet!