DNA: Vooronderzoek ontwerp Amnestiewet niet afgerond

De Nationale Assemblee (DNA) maakt in een persbericht bekend dat de openbare vergadering van vrijdag 23 maart, waarin het ontwerp Amnestiewet behandeld zou worden, geen voortgang heeft gevonden, omdat het vooronderzoek nog niet is afgerond. Dit ontwerp is een initiatiefvoorstel van de leden Ricardo Panka, Ronny Tamsiran, Andre Misiekaba, Anton Paal, Melvin Bouva en Rachied Doekhie.
De realiteit is echter dat er geen quorum was om deze vergadering te houden. De huishoudelijke noch de openbare vergadering is doorgegaan. De coalitie kwam opdagen met 24 leden. De Volksalliantie had al vooraf kenbaar gemaakt dat haar 6 leden niet aanwezig zouden zijn. De leiding van de Volksalliantie wil eerst haar achterban woensdag aanstaande raadplegen, alvorens aan de behandeling van de Amnestiewet deel te nemen. Ook de BEP-leden Ronny Asabina en Rudolf Zeeman tekenden niet op de presentielijst, omdat ze in feite tegen de herziening van de Amnestiewet zijn. Ook de Nieuw Suriname-leden Harish Monorath en Prem Lachman zijn tegen. De oppositie bleef in haar geheel weg.
De leden Rabin Parmessar en Jenny Warsodikromo vertoeven momenteel in het buitenland voor een ACP-vergadering. Indien ze aanwezig waren, zou de vergadering wel doorgaan, omdat dan 26 leden aanwezig zouden zijn. De DNA zal binnen korte tijd dit onderwerp weer op de agenda plaatsen.

error: Kopiëren mag niet!