‘Abop-ministers hebben chaos gemaakt op TCT’

Enkele PL-bushouders menen dat er ook een reshuffling moet plaatsvinden op het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). ‘De drie opeenvolgende ministers van de A- Combinatie oftewel van de Abop hebben van dit ministerie een chaos gemaakt’, menen de bushouders. De hele wanorde op de verschillende busroutes begon met het aantreden van minister Alice Amafo als TCT-minister. De bushouders kampen sindsdien met tal van problemen op de routes. Zij kunnen nergens terecht om zich te beklagen, omdat alle klachten aan dovemansoren zijn gericht. Vooral op de PL-route is er een onhoudbare situatie die gecreëerd wordt door een kleine groep van ongeveer  12 buschauffeurs uit de 160 bussen die op dit traject rijden. Zij houden zich niet aan de regels en sancties blijven uit. De controleurs deugen niet, zeggen de chauffeurs. Door het lakse optreden van de buscontroleurs worden steeds weer dezelfde overtredingen begaan door de buschauffeurs. Zij weten dat er geen sancties zullen volgen voor hun handelen.
Volgens de bushouders zijn  de controleurs de hele dag bezig met hun mobiele telefoon in plaats van corrigerend op te treden naar de buschauffeurs toe. Zij zijn ten einde raad en weten niet waar zij met hun beklag terecht kunnen. Aankloppen op het ministerie heeft geen zin, omdat zij in de zeven jaren geen luisterend oor hebben gevonden. Een groep buschauffeurs heeft er de gewoonte van gemaakt om tijdens de spitsuren een tweede PL-eindhalte te creëren. Dat is op de hoek van de Hoogestraat en de Zwartenhovenbrugstraat. Een andere zaak dat zich ook veelvuldig voordoet, is dat de bussen zich gedurende de dag ophouden aan de Maagdenstraat. Er zijn enkele chauffeurs die van het ministerie van TCT niet mogen rijden, maar die de route toch onderhouden. Dit, omdat het controlesysteem van TCT niet optimaal is. Een ander probleem is dat de bussen op Lelydorp net enkele meters verwijderd van de eindhalte mensen oppikken, terwijl zij binnen een straal van 1 kilometer geen passagiers mogen laten instappen.
Naast de wilde bussen, worden de buschauffeurs na half zes in de middag geconfronteerd met de illegale bussen die zich op de PL-route begeven. Busvergunningen zijn vervallen. Chauffeurskaarten zijn ook vervallen. De vicepresident had tijdens de staking van de bushouders in januari 2011 aangegeven dat binnen enkele werkdagen alle vergunningen in orde zouden komen. Terwijl de vergunningen niet verlengd kunnen worden, zien de bushouders dat er twee nieuwe vergunninghouders zijn bijgekomen. Zij vragen zich af hoe dat mogelijk is. Volgens hen gaat het bij TCT om names and faces. De bushouders zijn moe van de steeds groeiende problemen op de route. Zij vragen de president om in deze nijpende situatie in te grijpen, omdat het ministerie van TCT, met aan het hoofd deze minister, niet deugt.

error: Kopiëren mag niet!