Onderwijsbeleid, sluitstuk van beleid van deze regering? President, wordt het geen tijd de minister van Onderwijs zo spoedig mogelijk de laan uit te sturen?

De recente ontwikkelingen rond een oneigenlijke vakbondskwestie op Havo 2, waarbij anarchie van een stel docenten heeft geleid tot ‘onder curatele stelling’ van de directeur van genoemde instelling, heeft gemaakt dat menig Surinamer zich nog meer zorgen maakt over de ontwikkelingen in het onderwijs. De onlangs gehouden IDOS-peiling heeft dit bevestigd.  Na een harde verkiezingscampagne zijn er vele beloftes gedaan door de NDP bij monde van de huidige president over onderwijs en onderwijsbeleid voor ons land. En, weer overkwam Suriname de afgelopen dagen het ellendige, door geklungel van deze minister. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling werd het lelijk eendje in de rij van onaantrekkelijke ministeries en alsof dat niet genoeg was, werd dit ministerie weggegeven aan een politieke partij die de afgelopen 10 jaar het niet heeft kunnen besturen. Er werd aan de bewindvoerder van dit ministerie het voordeel van de twijfel gegeven, maar we zien nu dat deze hoogste functionaris in kwestie het ook niet kan waarmaken. Toegegeven, wat doe je met zo’n ministerie zonder een vakinhoudelijke specialistische bagage, zonder kwalitatieve staf, zonder een competente directeur en directie en zonder een inhoudelijk beleidskader met de beschikbaarheid van een realistisch  budget?  We zien een minister die kletsverhalen en gebakken lucht loopt rond te strooien met weinig effect, want bij een volgende gelegenheid spreekt hij zichzelf weer tegen. Wat wij willen zijn geen loze woorden, maar daden. De oplossing die men zoekt in de vorm van  een interim manager in de persoon van de gepensioneerde Henry Hassankhan voor het probleem op Havo 2  is van tijdelijke en niet van structurele aard. Want laten wij eerlijk zijn, het is uiteindelijk het ministerie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beleidskaders en de vernieuwingen van het hele onderwijs.
Wij hebben niet zo lang geleden tot onze schrik meegemaakt, dat de ex-president en de gewezen minister van Onderwijs geweldige opmerkingen aan het plaatsen was over het onderwijs, in DNA-verband. Wat een hypocriet. Want waar was hij toen hij juist de verantwoordelijkheid had over het land en dus het ministerie. Hij plaatste ook twee jokers op het ministerie en dat maakt hem medeplichtig aan het falen van ons onderwijs. Hij moet namens de natie zijn mond houden, want ook hij is medeverantwoordelijk voor de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs in het land. En iedereen schreeuwt positief blijven; ik wil positief blijven maar kan dat niet als ik constateer dat er leeghoofden, gecertificeerde en ongecertificeerde analfabeten en incompetenten  bezig zijn de toekomst van onze jeugd en daarmee ons geliefd Suriname te vernietigen.  Het Minov moet minder gepolitiseerd raken. En daarvoor is politieke moed nodig om technocraten aan te stellen om leiding te geven aan het Minov. Het is onvoorstelbaar hoe o.a. deze minister van onderwijs met politieke benoemingen het ministerie vleugellam aan het maken is. Op vitale posten worden personen geselecteerd uit de Javaanse Warung van minister Sapoen, waarmee hij aangeeft geen respect te hebben voor menselijke ontwikkeling. Dat is ook niet gek als je luistert naar het wollig en inhoudloos taalgebruik en denken van de man. Vervolgens maakt hij dit ministerie tot een politieke bolwerk met familieleden en kennissen en degradeert hij daarmee de huidige schoolgaande jeugd tot een verloren generatie.
Ik wens met een aantal problemen waar ons onderwijs worstelt aan te geven hoe ernstig de situatie is: ‘pedofielen in ons onderwijs, blijvenzitters, vroege schoolverlaters, tienerzwangerschappen, slecht gekwalificeerde en onbevoegde docenten, onderbezetting universiteit met een voorzitter zonder visie als een ‘puppet on a string’, afwezigheid van vastgestelde curricula, ongehoorde hoge exameneisen, gebrekkige beroepsoriëntatie in het onderwijs, achterstelling op talen, theoretische kennisoverdracht, gebrekkige faciliteiten, bijlessen in de middaguren op grote schaal door eigen leerkrachten tegen betaling, onvoldoende scholen en schooltypen in de verschillende districten en gebrekkige leermiddelen en de gebrekkige implementatie van technologie in onderwijs. Ik kan zo doorgaan en u nog verdrietiger maken.
Onze natie, onze samenleving loopt ernstig gevaar door een slecht en afwezig gericht onderwijsbeleid van deze minister die geen ‘pleng pleng’ heeft gegeten van het onderwijsgebeuren in ons land. Ouders, opvoeders, leerkrachten en schoolleiders hoe lang kunnen wij dit nog accepteren? President, u heeft een sterke campagne gevoerd en u bent daarom uitverkoren om leiding te geven aan ons land. U kunt niet meer toestaan dat onze jeugd een onzekere toekomst in gaat door onbekwaamheid, incompetentie en onkunde van een minister die het ministerie van onderwijs draait als een warung uit de dessa. Feit is echter, dat met de beslissing van deze minister in de kwestie Havo 2 een ieder in dit land een vrijbrief heeft om in de naaste toekomst wilde stakingen tij en ontij in alle sectoren in ons land uit te roepen.
Mr. drs. Guillermo Samson,
jurist /econoom

error: Kopiëren mag niet!