Onderwijs Binnenland heeft geen extra krachten

Het onderwijs in het Binnenland heeft wat extra krachten nodig gedurende dit schooljaar. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft een sollicitatieoproep doen uitgaan dat er nog vacatures bestaan op scholen in het binnenland in de districten Marowijne en Sipaliwini. Op de voj-school te Albina is er een vacature voor de vakleerkracht Wiskunde. Ten behoeve van de OS Loka Loka bestaan er nog vacatures voor vier leerkrachten. Volgens  Bert Eersteling, hoofd Bureau Onderwijs Binnenland, moet de wiskundeleerkracht van Albina met zwangerschapsverlof. Zij moet dus een vervanger. Het is geenszins het geval dat de school sinds het begin van het schooljaar zonder een wiskundekracht zit. Er wordt uitgekeken naar tenminste één leerkracht. De andere vier oproepen gelden meer voor het komende schooljaar. De scholen in het binnenland hebben genoeg leerkrachten, maar er zijn geen reservekrachten.
Vaak wordt de vraag gesteld waarom het ministerie de pas afgestudeerden niet verplichten om naar het binnenland te gaan om te  onderwijzen, zoals dat vroeger wel het geval was. Eersteling zegt dat er nooit een verplichting was. Wat toen wel speelde was, dat er heel veel leerkrachten waren. “Als pas afgestudeerde werd jou een school voorgehouden. En indien je weigerde, dan had je geen baan, dus vooral bij de EBG was het ‘take it or leave it’.” En, omdat men een baan wilde, stemde men toe om in het binnenland te onderwijzen.
De situatie nu is dat wanneer een leerkracht in dienst treedt, er een contract van drie jaren wordt afgesloten met de mensen die vrijblijvend zijn komen solliciteren. “Zij zijn verplicht om drie jaren in het binnenland te blijven onderwijzen. Na afloop van het contract, mogen zij terugkeren of blijven.”
Het ministerie is hard bezig om de accommodatie van de leerkrachten in  het binnenland ter hand te nemen. Maar wat het verblijf minder prettig maakt, is het isolement en het niet altijd hebben van elektriciteit. Deze tekortkomingen wegen zwaar op bij de leerkrachten. De lesvoorbereidingen moeten dagelijks rond de middaguren plaatsvinden, anders lukt het niet. Vaak blijft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in gebreke om de stroomvoorziening te regelen voor de onderwijzerswoningen. Het onderwijsproces in het binnenland is volgens Eersteling vrij stabiel. Echter moet dit vraagstuk in zijn totaliteit benaderd worden.

error: Kopiëren mag niet!