Boze porknokker barricaderen weg naar Brownsberg

Boze porknokkers hebben  gisteren de weg naar Brownsberg gebarricadeerd.  Met de barricade protesteerden zij tegen hun verwijdering uit de goudvelden in het natuurgebied. Voor toeristen en bewoners van de dorpen in dit gebied was dit een onplezierig oponthoud. De barricade werd opgeworpen ter hoogte van het dorp Wakibasoe 3. NDP/DNA-lid Frederik Finisie die tevens kapitein is van dit dorp,  heeft de groep na een lang onderhoud  op andere gedachten  weten te brengen. De barricade werd na een uur opgeheven. Finisie zegt dat de porknokkers, 60 in totaal, gebelgd zijn over het feit dat de goudordeningscommissie zich niet gehouden heeft aan haar afspraak. Het was de bedoeling dat zij binnen een maand een ander plek toegewezen zouden krijgen om goud te zoeken.
Gisteren vernamen zij echter dat zij geen andere plek zouden krijgen, maar dat ze ontruimd zouden worden van de plaats waar ze nu goud ontginnen. De porknokkers  stellen zich op het standpunt dat dit niet zomaar kan gebeuren. Ze hebben wekelijks  hun belasting van 50 gram  betaald aan de beheerder van Brownsberg. Onder de porknokkers bevinden zich ook mannen van de Angoela bevrijdingsgroep. Finisie zal de zaak verder bespreken met de coördinator van de goudordeningscommissie Melvin Linscheer en de zaak verder aankaarten in De Nationale Assemblee (DNA). Finisie maakt ook deel uit van de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen. De porknokkers wachten op groen licht van de goudordeningcommissie om te komen onderhandelen in de stad.

error: Kopiëren mag niet!