‘RGB-minister heeft ondankbare job’

Het als minister besturen van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer is een ondankbare job. Dit zegt parlementariër Hendrik Sakimin van de Volksalliantie. ‘De opeenvolgende ministers Michael Jong Tjien Fa, Martinus Sastroredjo en de zittende Simon Martosatiman hebben hun best gedaan om het volk tegemoet te komen, maar het is hen niet in dank afgenomen. Tekenen ze wel grondpapieren, dan krijgen ze te horen dat ze corrupt zijn, tekenen ze niet dan moeten zij  vernemen dat zij niet deugen’, zegt Sakimin.
Volgens Sakimin ligt het probleem van RGB niet bij de minister of de bemensing van het apparaat. De problemen heeft RGB geërfd van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, waar gronduitgifte voor 2005 onder ressorteerde. Daarnaast ontbreekt het aan goede wetgeving.  Er wordt volgens Sakimin vaker gezegd dat een burger niet in het bezit mag zijn van meerdere kavels. Maar de wet sluit dat niet uit, zegt de parlementariër. ‘Er moet wetgeving komen om de zaak goed te kunnen ordenen.’ Sakimin is van mening dat het probleem met gronduitgifte ook te maken heeft met  de L-Decreten die verhandeling van domeingrond niet verbieden. ‘Met de grondhuur-titel kan men  domeingrond verkopen en als onderpand geven. Vandaar de rush op domeingrond en de vele problemen. Grond is vanwege dit decreet  geworden als goud.  De huidige minister Simon Martosatiman vervangen, lost niets op, er moet wetgeving in place gebracht worden’, aldus Sakimin.

error: Kopiëren mag niet!