Ontwatering en bestrating dc Wanica vorderen gestaag

De bestrating van de Keenswijkstraat, de Koorndijkstraat en de Kletterstraat op het project De Nieuwe Grond verloopt vlot. Intussen is het wegdek van de Keenswijkstraat en de Koorndijkstraat geheel met straatstenen belegd; momenteel wordt de Kletterstraat afgerond. In de Keenswijkstraat en de Koorndijkstraat worden de inritten ook afgewerkt door het 2 meters inwaarts te beleggen. De ontwatering is intussen verder verbeterd en overal waar er duikers geplaatst moesten worden, is daaraan voldaan. Na afronding van de bestrating zullen districtscommissaris Rawin Jiawan van Wanica en zijn team zich wederom ter plekke oriënteren en met de aannemer verdere afspraken maken omtrent eventuele oneffenheden. Nadat de aannemer aan alle voorwaarden heeft voldaan, zal het project opgeleverd worden. Na oplevering is de aannemer nog 6 maanden verplicht het traject te onderhouden.
Thans is het districtscommissariaat van Wanica bezig om de waterhuishouding in alle ressorten te verbeteren. Het resultaat van de werkzaamheden is duidelijk te zien. Gebieden die jarenlang bij de minste en geringste bui onder water liepen, blijven nu droog. Buurtbewoners zijn opgelucht over de situatie.
Momenteel worden in het ressort Houttuin  alle lozingen uitgediept. De werkzaamheden werden uitgevoerd en goed gecontroleerd door werknemers van het bestuurskantoor Houttuin in samenwerking met de ressortraad van  Houttuin.
Het Burger Informatiecentrum Wanica zegt dat de problemen met de ontwatering niet alleen te wijten zijn aan achterstallig onderhoud door de overheid. Burgers verwaarlozen ook hun onderhoudsplicht. Lozingen voorlangs de percelen worden namelijk niet goed onderhouden, waardoor de duikers dichtslibben. Ook komt er veel zwerfvuil en petflessen in de lozingen terecht. De samenleving wordt opgeroepen om samen met de overheid aan de slag te gaan voor de verdere  verbetering van hun eigen leefomstandigheden.

error: Kopiëren mag niet!