Sham Binda: ‘Toepassen no work, no pay is conform de wet’

‘Het doorbetalen van medewerkers over dagen waar zij geen prestatie geleverd hebben, druist in tegen de wet.’ Dit stelt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote ondernemingen in Suriname (Akmos).  Het betalen van het onderwijzend personeel op Havo 2 over de dagen waarop er gestaakt is, zal volgens Binda precedenten scheppen. Het kan een gewoonterecht gaan worden. ‘Als het personeel van een andere school ook meent  te moeten staken, omdat ze niet overweg kan met de leiding op de school, dan zal de overheid het principe van no work no pay ook  niet op hen  kunnen toepassen. Toestaan dat het werk wordt neergelegd voor  elke situatie, kan ertoe leiden dat er een chaotische samenleving ontstaat. De wet voorziet hoe te handelen in elke situatie. Ook in gevallen waar personeel het niet eens is met de leiding van een organisatie. Je hoeft niet per se het werk neer te leggen.’ Binda verwijst naar grondwetsartikelen die  duidelijk zouden aangeven dat er geen loon gegeven wordt als er niet gepresteerd is.  ‘De arbeidswetgeving is zeer duidelijk op dit stuk’, zegt Binda. ‘Waar in werkorganisaties een cao bestaat, kunnen de rechten van het personeel in een aantal zaken worden verruimd. Maar waar er geen cao is, moet de wet strikt worden toegepast’, meent de Akmos-voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!