“Positie vrouwen kan anno 2012 beter”

De positie van de vrouwen kan anno 2012 altijd beter volgens Ruth Wijdenbosch, waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee. “Zolang vrouwen geen toegang hebben tot alle beroepsgroepen, zolang er meisjes zijn die anders behandeld worden dan jongens en zolang er sprake is van een meisjeswerk en een jongenswerk, kan er niet gesproken worden van een gelijke behandeling.” Wel erkent zij dat er in ons land vrouwen zijn die heel hard werken aan hun vooruitgang door studie. Het is een feit dat er veel meer vrouwen aan de universiteit studeren, dan mannen. Wijdenbosch vindt dat wij ons niet daarop moeten blindstaren, omdat er nog grote achterstanden zijn.
In Suriname wordt er nu veel meer aandacht geschonken aan de vrouwen, maar ook die in het binnenland wonen, krijgen de aandacht. Echter is hun werk toch zwaarder. Op 8 maart, wanneer het de Internationale Dag van de Vrouw is, zal men deze vrouwen gedenken.
Elk land heeft op deze dag een eigen thema. Men hoeft zich niet te houden aan het thema van de VN. In Suriname is het accent van deze dag gelegd op de strijd van vrouwen tegen borstkanker.
De politica vindt niet dat deze regering een vrouwvriendelijk beleid voert. Maar dit is niet alleen bij deze regering het geval; opeenvolgende regeringen hebben nagelaten om een vrouwvriendelijk beleid uit te voeren. “Het lijkt alsof de mensen niet weten wat te doen met het vrouwenbeleid.” Wat vrouwen en politiek betreft, staat Suriname op nummer 101 op de internationale ranglijst. De positie van de Surinaamse vrouw in de politiek is hiermee in een diep dal beland, meent Wijdenbosch. Vanuit het parlement is dit opgepakt en is er actie ondernomen om gestalte te geven aan een vrouwvriendelijk beleid. Er is een ontmoeting geweest met vrouwen uit alle politieke partijen. Er is gezamenlijk gebrainstormd over hoe zij de positie van de vrouwen verbeterd willen zien in de komende jaren en naar de verkiezing toe. Wijdenbosch geeft aan dat er een tweede actie zal volgen.
Vrouwen worden nog veels te vaak gediscrimineerd op de werkvloer. Ter illustratie geeft de waarnemend voorzitter aan dat vrouwen die de technische richting zijn opgegaan, tenslotte minder verdienen dan de mannen. Vaak is een werk niet weggelegd voor een vrouw, omdat ze zwanger kan raken. De discriminatie is duidelijk te merken, wanneer blijkt dat de vrouw tijdens de sollicitatie zwanger is. “Er zijn nog veel punten waar wij hard tegenaan moeten gaan om de vrouw een gelijke positie te geven als de man. Wij willen geen overheersing , maar willen toch wel de kans krijgen voor een gelijke positie”, zegt Wijdenbosch. Wat voor haar wel een unicum is tijdens deze regering is dat twee vrouwen leiding geven aan het parlement.
Haar boodschap aan de jonge Surinaamse vrouw is om te blijven studeren en een goede basis te leggen. In het kader van gender roept zij ook de jongens op om te studeren. “Studie is heel belangrijk  en specialiseer je in een vak”, luidt haar verdere boodschap. “Zorg dat wat je doet, je het goed doet. School jezelf om een van de besten te worden.” Aan de vrouwen geeft Wijdenbosch mee politiek actief te worden, zodat de posities gelijk ingedeeld kunnen worden. Verder roept Wijdenbosch een ieder op om de actie van Pink Ribbon te ondersteunen.

error: Kopiëren mag niet!