Twee taalversies van Kalender nationale feestdagen aangeboden aan voorzitter DNA

Vrijdagmiddag is aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jenny Geerlings-Simons,  twee taalversies (Nederlands en Engels) aangeboden van de nationale feestdagen van Suriname. De behoefte aan een eenduidige spelling van de feestdagen van Suriname bestaat al geruime tijd. Maar doordat niemand de juiste leidraad had voor de correcte schrijfwijze van de namen van de dagen, maakte men er maar wat van. De Stichting Cultuureducatie deed op 14 december 2011 hierover haar beklag bij de minister van Binnenlandse Zaken, onder wiens verantwoordelijkheid de Staatsbesluiten worden gemaakt. De taalkundige van de stichting en tevens  Surinaams lid van de Nederlandse Taalunie, Helen Chang, wees de minister erop dat het Nederlands in de Staatsbesluiten een achterstand kent van meer dan vijftig jaar op dat van het Nederlands volgens het Groene Boekje van de Nederlandse Taalunie. Suriname is sinds 12 december 2003 ook lid van deze Taalunie, maar het gebruikt het Groene Boekje niet consequent.
Op advies van Chang nam minister Moestadja toen staande de bespreking met Stichting Cultuureducatie het kordate besluit dat alle staatsbesluiten van Suriname voortaan in ‘correct’ Nederlands geschreven moeten worden. Aan de hand van dit besluit werd toen door Cultuureducatie een aanvang gemaakt met de correcte spelling van de nationale feestdagen plus nog van enkele belangrijke data van Suriname. De stichting ontving hiervoor en ook  voor de Engelse versie van de ‘Kalender nationale feestdagen’, een sponsoring van de Surichange Bank. Het Minov  heeft op advies van Biza duizend exemplaren laten maken die bestemd zullen worden voor alle beleidsmakers en alle schoolhoofden. Het ministerie van Biza heeft hetzelfde ook gedaan voor al zijn stafleden in het hele land. De Engelse versie –een gratis vertaling van Criti- zal door Cultuureducatie op aanvraag worden gemaakt en bezorgd.
Aan de voorzitter van DNA is gevraagd de correcte schrijfwijze van de nationale feestdagen aan de hand van deze ‘kalender’ te stimuleren. Zij beloofde dat van harte te zullen doen en zij zal vooral de aandacht van de kalendermakers hiervoor vragen. Zij zal de kalender in elk geval onder de aandacht brengen van de DNA-leden en het gebruik ervan van harte aanbevelen.

error: Kopiëren mag niet!