KTPI Nickerie en Wanica niet achter royement Wangsabesari

De KTPI-structuren van Nickerie en Wanica staan niet achter het royement van KTPI-assembleelid Oesman Wangsabesari. De partijstructuren uit deze districten zouden niet hebben getekend voor een te houden  vergadering, waarin de procedure tot het  royement zou worden uitgevoerd. Wangsabesari zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat drie  leden uit het hoofdbestuur dit scenario van het royement hebben uitgevoerd om hem het zwijgen op te leggen. De meeste leden van het hoofdbestuur waren het niet eens met het royement, maar moesten onder druk instemmen.  Wangsabesari heeft vaker in het parlement de misstanden betreffende gronduitgifte op het ministerie van RGB aangekaart, waarin deze drie partijtoppers betrokken zouden zijn. Ook zouden deze hoofdbestuursleden bang zijn voor zijn groeiende populariteit in de partij. ‚Zij hebben er alle  baat bij om mij dwars  te liggen‘, concludeert Wangsabesari.
De Nieuwe Stijl KTPI, waarvan Wangsabesari de trekker is, heeft in de afgelopen weken een 50-tal partijkernen weten op te richten. Deze activiteit is voorlopig op ‚low profile‘, vanwege de op handen zijnde rechtszaken van  Wangsabesari tegen het hoofdbestuur. Hij heeft inmiddels een schrijven ontvangen van het hoofdbestuur om zich te verweren. Het verweer moet plaatsvinden binnen 15 dagen nadat het besluit tot royeren genomen is. Wangsabesari zegt dat hij ten overstaan van alle structuren zijn zegje zal doen. Hij heeft zich daarop al voorbereid.  Het assembleelid zegt dat hij en de andere  trekkers van de Nieuwe Stijl zich voorbereiden op de hoofdbestuursverkiezingen. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat hij zal meedoen aan deze  verkiezingen. Wangsabesari heeft direct na het royement uit de partij een rechtszaak ingediend om dit ongedaan te maken.

error: Kopiëren mag niet!