AZP’s Ziekenhuishotel en Famir’oso beeld van topgezondheidszorg

Met de opening gisteren van AZP’s Ziekenhuishotel en de Famir’oso,  is een mijlpaal bereikt in het bieden van top gezondheidszorg aan de Surinaamse gemeenschap. Dit zei dr. Lesley Resida, die Volksgezondheid-minister Celsius Waterberg vertegenwoordigde bij de officiële in gebruik name van deze twee instellingen. Resida zei in dit verband dat volgende week een ‘One Stop Centre’ wordt geopend voor de behandeling en opvang van patiënten met ernstige aandoeningen. In de Famir’oso zullen kankerpatiënten en hun familie worden opgevangen tijdens de langdurige bestralingstherapie in het radiotherapeutisch centrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). In het ziekenhuishotel zullen kinderen die geopereerd moeten worden vanwege een hartafwijking worden opgevangen samen met de familie.
Cardioloog Glenn Oehlers liet doorschemeren dat er in het hotel ook ruimte is voor kinderen die vanwege een andere ernstige aandoening geopereerd en verpleegd moeten worden. Voor ouders is het van  primair belang dat zij hun kind ondersteunen bij zo een ingrijpende operatie. Het ziekenhuishotel biedt de familie de mogelijkheid het kind effectief bij te staan tijdens de operatie en in het natraject van de verdere behandeling.  AZP-directeur Eddy Joemankhan gaf mee dat het  radiotherapeutisch centrum vorige week dinsdag gestart is met de curatieve bestraling, gericht op genezing. Vorig jaar oktober was al begonnen met de palliatieve zorg, waarbij de bestraling gericht is op pijnverzachting. Met de diensten van het zorghotel zal de  behandeling van de kankerpatiënten op effectievere en humanere wijze geschieden. De intensieve bestraling duurt minstens 4 tot 6 weken in het AZP. Voor patiënten die uit de districten en het binnenland komen, was het haast onmogelijk om dit lang bestralingsproces te ondergaan, zonder behoorlijke  begeleiding en zorg in de stad. Het Famir’oso zorghotel brengt  hierin verandering, want hiermee is de garantie geboden voor een optimale behandeling.
Professor P.  Levendag van de Erasmus Universiteit zegt dat Suriname met het radiotherapeutisch centrum en de Famir’oso in de unieke gelegenheid verkeert om top oncologische zorg te bieden in de Caribische regio. Een samenwerking van  AZP en de Erasmus Universiteit bracht eerder het radiotherapeutisch centrum tot stand. De instituten moeten volgens Levendag kunnen uitgroeien tot centra van excellence. Joemankhan onderstreept dat. Inmiddels bekijken Erasmus en AZP projecten om dit doel te realiseren. Joemankhan zegt dat ook kankerpatiënten van andere lokale ziekenhuizen optimaal behandeld en opgevangen kunnen worden in het AZP radiotherapeutisch centrum en zorghotel. De ziekenhuizen hebben  met elkaar afgesproken te werken volgens landelijke behandelprotocollen. Wonnie Goedhart is de motor geweest achter de bouw van de twee instellingen. Verschillende donateurs uit binnen- en buitenland hebben hiervoor hun bijdrage geleverd. Het AZP bewees bij de in gebruik name haar erkentelijkheid aan de grote sponsoren. De Famir’oso en het Ziekenhuishotel staan op het terrein van het Revalidatiecentrum aan de Margarethalaan.   Het project kost ruim 90.000 euro.

error: Kopiëren mag niet!