VRTS standpunt in context vormen

Naar aanleiding van de collectieve maatregel die recentelijk mede uit sympathiebetuiging en protest genomen is door de Vereniging van Radio- en Televisiestations in Suriname (VRTS) is een reactie gegeven door de SVJ, welke helaas niet vanuit een holistische en samenhangende benadering is gegeven. Het zou juister zijn als de SVJ vanuit een breder perspectief en met voldoende oriëntatie van de feiten en omstandigheden van dit geval haar opvatting had openbaar gemaakt. Vanwege de gegeven omstandigheden in het algemeen en bij de betrokken stichting Sasur in het bijzonder is ondubbelzinnig heel breed en eensgezind door relevante actoren en zelfs kamerbreed door politiek Suriname afkeuring en afwijzing geuit tegen deze organisatie. Ook het publiek heeft heel ondubbelzinnig zijn afkeuring tegen het wezen en het handelen van de dubieuze stichting gemaakt. De actie van de VRTS tegen deze stichting moet in dit kader worden geplaatst. Het is naïef om ervan uit te gaan dat de vrije media helemaal ontdaan is van commerciële zorgpunten en dat de schrijvende pers en radio en tv helemaal los staan van elkaar. Het is zeer te betreuren dat exponenten van het SJV-bestuur geen respect tonen voor hun leden en zonder inspraak in een opwelling reageren op de VRTS-actie. De betreffende SJV-exponenten is het ontgaan dat het daadwerkelijke bestaansrecht van mediabedrijven in het geding is. Zonder mediabedrijven zijn mediawerkers over het algemeen moeilijk voor te stellen. De doelgroep bestaat omdat er mediabedrijven bestaan.
Het is onvoorstelbaar dat de SVJ niet beseft dat nieuwsredacties organisatorisch een onderdeel zijn van het gehele gebeuren bij een medium welke meeromvattend is dan alleen research doen en berichten schrijven. Al deze onderdelen inclusief ontlenen hun bestaansrecht aan het bestaansrecht van het mediahuis. Als die niet bestaan, bestaan ook de nieuwsredacties en journalisten niet. De kwestie Sasur bracht fundamenteel het bestaansrecht in gevaar, vanwege het terreurbeleid dat door Sasur is gevoerd. Dat is breed in onze samenleving en heel consequent ook benadrukt. Het wanbeleid van de vorige regering door de organisatie een vergunning te verlenen zonder de sector te kennen, is ook onderkend. Welbeschouwd gaat het niet alleen om het bestaansrecht van de media, maar om dat van tientallen andere sectoren en duizenden personeelsleden.
Dat Sasur zonder enige egards en respect naar het nu in de zaak gerelateerde staatshoofd aangeeft dat ze het wachten beu zijn en hun terreur zullen doorzetten is ook breed afgekeurd door de samenleving. Sinds enige weken heeft ook onze president de zaak in overweging. De president heeft tijd gevraagd om zich over een oplossing te buigen. De actie die door de VRTS was aangekondigd ten aanzien van haar uitzendingen is opgeschort teneinde het staatshoofd ruimte te geven om de onsmakelijke kwestie op te lossen. De VRTS/VSO hebben uit egards voor het staatshoofd ook een stilte in acht genomen. De persconferentie had als doel om alle gemaakte afspraken met de president te dwarsbomen en op losse schroeven te zetten en het zou niet elegant zijn die afspraak te helpen ondergraven en de zaak te laten escaleren. Desalniettemin zijn overwegingen ten aanzien van de verantwoordelijkheden van de vrije pers naar de samenleving toe met betrekking toe de nieuwsvoorziening zorgvuldig in acht genomen. Het is onvoorstelbaar dat de ene hand met alle middelen wordt verbrijzeld en de andere hand niets doet. Mede vanwege de betrokkenheid van het staatshoofd nu is voor de mediabedrijven van belang dat ze in hun houding niet dubbelzinnig en inconsistent zijn en in hun standpunten standvastig naar voren komen en afspraken respecteren en deze niet (helpen) ondergraven.
Schade is inherent aan collectieve acties, soms groot soms klein, soms materieel soms immaterieel. De actie van de VRTS tegen de onelegante handeling van de Sasur kan niet als censuur worden aangemerkt. Gekozen is om respect te tonen voor afspraken met de president waaraan de mediabedrijven zelf hebben meegewerkt. Het draait om de consistentie en het coherent gedrag. De linkerhand kan trouwens nooit afbreken wat de linkerhand opbouwt. Het zou incoherent gedrag zijn als ruimte en een forum worden geboden aan een betrokken partij die malafide is en afspraken en het uitzicht op een oplossing de grond inboren.
De media hebben niets anders gedaan, dan het instrument welke zij ter beschikking hebben te gebruiken om Sasur weer eens duidelijk te maken : “wij zijn het niet eens met jouw handelen en jouw werkwijze”. En dat heeft niets te maken met censuur. Zaken worden moedwillig in een andere sfeer gebracht. VRTS-leden dienen geen aanstoot te nemen en zich op geen enkele manier schuldig te voelen over het plegen van censuur, waarvan dus geen sprake is. De media hebben ook het recht en in principe ook de plicht om op te komen voor hun rechten. En daarvoor zullen ter beschikking staande middelen worden gebruikt, vooral tegen de achtergrond dat het om heel diep ingrijpende zaken gaat. De SVJ-reactie wordt betreurd. Gehoopt wordt dat de organisatie zich eerst breed oriënteert op actuele escalaties die diep ingrijpen in de continuïteit van de sector, alvorens zij een waardeoordeel geeft over een weloverwogen actie vanuit belanghebbende partijen en het algemeen belang.
I.B.

error: Kopiëren mag niet!