Ontwerpwet met 37 algemene stemmen aangenomen

De ontwerpwet naamswijziging van het Surinaams Bureau voor Standaarden in de Wet Surinaams Standaardenbureau  is gisteren door het parlement met 37 algemene stemmen aangenomen. Volgens VHP-assembleelid Mahinder Rathipal betreft het een technische naamswijziging. De wijziging is doorgevoerd in de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden 2006.
Verder is er een aanvulling gepleegd in de wet. Zo dient een Nationaal Informatiepunt conform de overeengekomen verdragen te worden geïnstalleerd. Dit Nationaal Informatiepunt heeft als taakstelling om alle verzoeken van de lidstaten en de wereldhandelsorganisatie te honoreren qua het beantwoorden van vragen en duidelijkheid verschaffen over zaken die onduidelijk zijn.
De minister van Handel en Industrie, Michael Miskin, ging gisteren in het parlement slechts in op technische vragen die de assembleeleden stelden. Met het parlement is overeengekomen dat de vragen over de beleidsmatige zaken gedurende de tweede ronde van de begrotingsbehandeling beantwoord zullen worden.
Het NDP-assembleelid Rabin Parmessar vroeg hoe het Standaardenbureau functioneert en wat de relevante regelingen en uitvoeringsbesluiten zijn. Ook wilde hij graag weten wat de knelpunten zijn waarmee het bureau te kampen zou hebben. Verder werd voorgesteld om minimaal SRD 1.2 miljoen uit te trekken ten behoeve van dit bureau. Het functioneren van dit bureau werd van groot belang geacht.
Harrish Monorath van Nieuw Suriname vroeg zich in een interruptie af of de  onafhankelijkheid van het bureau niet in gedrang komt, vooral gelet op de doelstellingen. Het bureau zal zorg moeten dragen voor standaarden en technische voorschriften voor voedsel. Dit moet uiteindelijk resulteren in certificering van lokaal geproduceerde goederen, die bestemd zijn voor zowel lokaal gebruik als voor de export. Het bureau heeft ook als taak om importgoederen te certificeren.
Asha Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!