DEVIANT GEDRAG IS ZELF TOT LEVEN GEBRACHT

De eerste week van de maand februari in het huidige schrikkeljaar heeft, niettegenstaande de goede verwachtingen van het jaar van de draak, een aantal macabere gebeurtenissen met zich meegebracht. Drie van deze huiveringwekkende voorvallen had menigeen voor onmogelijk gehouden. In parapsychologische context kan het spiritisme een verklaring geven voor de opgetreden verschijnselen. Mogelijk kan ook volgens een logische redenering het causale verband worden ontleed. Wij maken in onze samenleving mee dat men zich onttrekt aan haar verantwoordelijkheden en huilt met de wolven. Landszonen blijken niet mans genoeg te zijn om politici op hun misdaden te wijzen die het volk met stress bevangen. Misschien een uitdaging voor de sociale statistiek om data te produceren omtrent boelage door het vrouwelijke geslacht in hun zoektocht naar een ferme kerel. Politici eigenen zich grote lappen grond toe, terwijl behoeftige burgers worden genoodzaakt met velen een kleine woonruimte te delen. Burgers die hebben geploeterd en gestudeerd, raken  gedemotiveerd als zij worden geconfronteerd met de hoge salarissen van politiek bevriende leeghoofden. Tevens worden zij angstig door “koppensnellerij” van deze lui. Onbegrijpelijke posten worden gecreëerd voor figuren met het karakter van een kruising tussen Jim Jones en Dagobert. Eerlijke burgers blijken niet in staat te zijn om hun gezin op een waardige manier te onderhouden. Politici roepen luidkeels dat het toerisme moet worden gestimuleerd, echter pakt een van deze lieden ter persoonlijke verheerlijking een prachtig landschap tussen Brokopondo en Afobaka af, die het afstudeerproject behelst van een jonge Surinamer onder auspiciën van een touroperator ter ondersteuning van het toerisme. Indertijd werden wettelijke regelingen afgekondigd die het strafbaar stelden om valuta over te maken naar het buitenland. Is het hierop aansluitend bekend hoe een politicus is gekomen aan het pand langs de rivier. Voorzitters van politieke partijen prediken democratie en verjonging, terwijl, zoals thans bij drie partijen, hun handelingen het tegendeel bewijzen. Politici hebben de mond vol van het efficiënt omspringen met staatsmiddelen. Blijkt het echter dat enkelen op de betaalrol voorkomen van meerdere ministeries zonder enige tegenprestatie? Het is interessant om het fijne te weten omtrent een mogelijke claim van een buitenlandse maatschappij, als in gedachten wordt genomen hoeveel leed van behoeftige kinderen ontnomen kon worden  met het aan de claim gekoppelde bedrag. Wij zien bij een geruchtmakend rechtsproces dat verdachten zich zeer onschuldig en ongezond voordoen. Is bij observatie echter gebleken dat een als moordtuig beruchte verdachte wel fit genoeg is om op oudejaarsdag al dreigend een wapen te richten op kinderen van twaalfjaar? De overwegend slechte jaren in de periode van de zogenaamde revolutie en de daarop volgende aanpassingsperiode te samen met de irritatie opwekkende handelingen van politici hebben opeenvolgende generaties emotionele aandoeningen en een psychische deuk bezorgd.  In voornoemde perioden was het als maar “surviven”. Hierdoor was er noch voldoende ruimte voor geestelijke rust, noch voor het in standhouden of overdragen van waarden en normen. Voor het bijbrengen van omgangsvormen en communicatieve vaardigheden was er feitelijk geen tijd. Er zijn heden daarom zelfs velen met een academische titel, die zich niet kunnen aanpassen in select gezelschap en ons nationaal en internationaal te schande zetten. De hoge mate van deviant gedrag binnen onze samenleving vloeit voort uit eerder aangehaalde zaken die zorgen voor geestelijke en emotionele pressie.
Drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!