Bureau Slachtofferzorg biedt hulp aan nabestaanden Nibar

Het bureau slachtofferhulp van het Ministerie van Justitie en Politie is kort na het familiedrama ‘Nibar’ bij Uitkijk in het district Saramacca in contact getreden met de nabestaanden en gestart met de hulp verlening. Bij dit voorval  hebben vader Nibar en drie kinderen het leven gelaten.  De hulpverlening is bestemd voor de  echtgenote als ook wederzijdse ouders, maar thans is de begeleiding op de echtgenote geconcentreerd. In dit stadium is de aandacht van de familie meer gericht op de voorbereidingen voor de crematie en de begrafenis die op donderdag plaatsvinden.  Met de echte immateriële hulpverlening zal na de crematie en begrafenis een aanvang gemaakt worden. De nabestaanden zullen door een team van maatschappelijke werkers sociaal en psychisch begeleidt worden. Verder worden zij ook bijgestaan bij praktische en juridische afhandeling van het proces. Indien nodig worden zij doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties. De begeleiding van slachtoffers door het bureau Slachtofferzorg hangt af van de toegankelijkheid van de persoon. De begeleidingsgesprekken zijn meestal één keer per week. In heftige situatie vindt dat tweemaal in de week plaats. Naarmate de vorderingen in de begeleiding, geschieden de gesprekken met grotere tussen pauze. Het doel van het bureau Slachtofferhulp is het bijdragen aan adequaat georganiseerde en doelmatige hulpverlening aan slachtoffers van o.a. geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven en huiselijk geweld, door een gecoördineerde, integrale aanpak waarin het slachtoffer centraal staat. Het Ministerie van Justitie en Politie is er van bewust dat het zeer belangrijk is dat slachtoffers begeleid worden, omdat er na een schokkende gebeurtenis vaak onverklaarbare gevoelens voorkomen. Ieder slachtoffer zal hiermee moeten leren omgaan om weer normaal te kunnen functioneren. Tijdens vertrouwelijke gesprekken kunnen zij praten over wat hun overkomen is en worden zij bijgestaan om de verwerking op gang te brengen. De aard, reacties en duur van de verwerking van een schokkende gebeurtenis kunnen per persoon verschillen.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!