25-jarige politieman blijft in voorarrest


De 25-jarige politieman Bharat M. moest zich gisteren verantwoorden voor feitelijke aanranding, poging tot doodslag en poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een andere. Kantonrechter Robbie Rodrigues hoorde het slachtoffer op de zitting. Het slachtoffer, een  27-jarige bardame, gaf te kennen dat zij op het bewuste moment met ene Jurgen buiten de bar stond te praten. Bharat was samen met een groep jongens in de bar. Op een bepaald moment liep de verdachte naar haar toe en raakte haar aan in haar kruis. Hierop zei de verdachte dat hij het recht niet had om haar aan te raken. De verdachte werd boos en haalde zijn dienstwapen tevoorschijn. “Mi na lantiman, mi mag sut’ yu”, zei de verdachte aan de dame. Hij richtte zijn wapen op de dame en loste een schot. De dame kon gelukkig het schot ontwijken. De politie werd erbij gehaald.  Volgens de verklaring van het slachtoffer vroeg de politie van Geyersvlijt haar om de huls van de kogel te zoeken en daarna aangifte te doen. Uiteindelijk vond zij het bewijs en deed zoals afgesproken ook aangifte. Dit vond plaats in de ochtend van 25 november 2011.
De verdachte was na de daad met zijn vrienden weggereden. De dame had evenwel het kentekennummer van de wagen opgenomen en aan de politie doorgespeeld. De  rechter vermoedt dat de dame pas na een paar dagen aangifte is gaan gedaan. De openbare aanklager, Claudia Bruining, gaf aan dat er twee aangiftes zijn gedaan.
De bardame vertelde aan de rechter dat de verdachte zijn vriend had benaderd om haar wat geld te geven om de zaak te sussen. Dit zou door ene Little zijn gedaan. Er werd SRD 3.000 aan haar geboden om de zaak in te trekken. De dame heeft het geld niet aangenomen, omdat zij het bedrag te weinig vond. De rechter merkte toen op dat de dame de onderhandeling niet was aangegaan, omdat het geld weinig was. Zij heeft toen de zaak opgeblazen.
De verdachte heeft advocaat Irvin Kanhai in de arm genomen. Kanhai gaf het slachtoffer te kennen dat de politie geen uitwendig letsel op haar heeft waargenomen. De dame blijft erbij dat de verdachte haar een keiharde klap had toegebracht in haar gelaat. Volgens Kanhai is de getuige onbetrouwbaar. Kanhai gaf aan dat een scheikundige verklaard heeft dat de betreffende patroonhuls twee tot vier weken oud was. Ook blijkt dat de huls niet uit het wapen van de verdachte moet zijn gekomen. Er is een buurtonderzoek verricht. Twee van de buren verklaarden bij de politie dat zij geen schot hebben gehoord. Een van hen zegt dat zijn zoon hem gevraagd had of de vader een schot had gehoord. “Als ik ter plekke dood was gegaan, zou het wel iets anders zijn”, zei de dame hierop. Kanhai vroeg de dame of het schot iets anders heeft geraakt. “Als de politie geen moeite heeft gedaan om de huls te zoeken, denk ik niet dat zij andere dingen daar in de buurt hebben onderzocht”, gaf de dame te kennen.
Rechter Rodrigues heeft behoefte om drie getuigen te horen, waaronder één van de buren, een andere bardame en de persoon met wie de dame voor de bar stond te praten.
Advocaat Kanhai verzocht de rechter om zijn cliënt voorlopig naar huis te sturen. Hij gaf aan dat het om een politieman gaat die zijn carrière nog moet opbouwen. De tenlastelegging van poging tot  doodslag en of zwaar lichamelijk letsel is volgens de advocaat geheel in twijfel. Ook de plaats waar de huls is aangetroffen en de bevindingen van de scheikundige wekken twijfels op. ‘Er klopt iets niet.’ Ook is er geen visum van mishandeling aanwezig in het dossier. Kanhai garandeerde de rechter dat zijn cliënt zeker zal voldoen aan de aan hem gestelde eisen indien hij vrijkomt.
De officier van justitie gaf aan dat het om een zeer ernstig feit gaat. In deze zaak moeten nog drie personen gehoord worden. Volgens het OM kan er sprake zijn van bewijsvertroebeling. En er zijn nog ernstige bezwaren aanwezig tegen de verdachte. Op grond hiervan verzocht de vervolgingsambtenaar de rechter om het verzoek van de raadsman af te wijzen. Rechter Rodrigues stelde deze zaak uit naar 14 maart. Het verzoek van de raadsman werd afgewezen. Bharat blijft nog in voorarrest. Dagblad Suriname sprak met de zus van de verdachte.  Zij geeft aan dat haar broer vanaf 2007 in dienst is bij het korps. Hij zou zijn werk naar eer en geweten hebben gedaan. “Mijn broer zit onschuldig vast”, zei de zus aan de krant.
Saskia Bandhan

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!