‘Hire and fire’ gaat niet meer op

 ‘Het beleid van ‘hire and fire’ mag niet worden toegepast. Er zijn nog altijd directies die onterecht menen  werknemers zonder gegronde reden te ontslaan. Er is een arbeidswetgeving en je kan niet zomaar iemand de laan opsturen.’ De jurist Wensley Misiedjan van de Bemiddelingraad (BR) zegt dit naar aanleiding van de kwestie Huize Albertine.
Lage salarissen en een onheuse bejegening vanuit de leiding waren enkele van de conflictpunten die op 17 januari jongstleden hebben geleid tot een werkneerlegging van het verplegend, administratief en technisch personeel van het tehuis. Er wordt gesproken over salarissen van tussen de SRD 300 en SRD 500 per maand.
Dagblad Suriname verneemt dat het personeel dat in actie was, bevreesd is over mogelijke maatregelen van de zijde van de directie. “Ontslag kan niet zomaar gegeven worden”, zegt Misiedjan. “Je kan geen werknemers zonder toestemming van het ministerie van ATM ontslaan. Het voeren van actie is ook geen gegronde reden om personeel te ontslaan. Een prikactie moet gezien worden als een legaal middel van een bond om pressie uit te oefenen op een onwillige  directie om een loonsaanpassing te krijgen.”
De BR-functionaris verduidelijkt dat als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is, jaarlijks een loonsverhoging aan de orde kan zijn. Die loonsverhoging is een correctie op de jaarlijkse inflatie, zodat de koopkracht van de  werkenden op hetzelfde niveau blijft dan wel verbeterd wordt. Er is geen geld voor een loonsverhoging. Dat heeft de directie de bond inmiddels laten weten. Daarom zou er vorig jaar een SRD 25-verhoging zijn gegeven. Misiedjan zegt dat indien de bond geen genoegen neemt met dit antwoord, hij nog altijd de ruimte heeft met interventie van de Bemiddelingsraad stukken op te vragen, waaruit zou moeten blijken of de directie de financiële ruimte wel of niet heeft voor de loonsverhoging.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!