Actiemodel politie

 De Surinaamse Politiebond is per 1 februari 2012 in beraad. Het besluit is genomen op een algemene ledenvergadering van de bond.  Aanleiding is het niet doorvoeren van de herziening/verhoging van enkele politietoelagen en wederinvoering van bepaalde premies. Volgens afspraak moest  dit per 31 januari 2012 zijn afgehandeld. Het advies van het Georganiseerd Overleg aan de regering hieromtrent is niet acceptabel voor de leden. Daarom werd besloten om in beraad te gaan. Het beraad houdt in dat het politieoptreden en de dienstverlening naar de gemeenschap toe vooralsnog zullen worden beperkt. Hieronder volgen enkele reacties van burgers.   
 
Gerson Bourne:
“Ik vind het erg, maar ja”
“Ik vind het erg dat zij staken, maar ja. Indien er iets gebeurt op straat is de politie niet te bereiken. Uit de krantenberichten blijkt dat men dispensatie heeft verleend voor bepaalde gevallen. De beveiligingsdiensten zijn in beraad. Ik hoorde de voorzitter van de Politiebond zeggen dat de samenleving nu, onder deze omstandigheden,  maar minder diep moet slapen. Dit is werkelijk de joke van de week.”
 
Jean:
“Ze moeten opkomen voor hun rechten en plichten”
Mevrouw Jean vindt het prima dat de politie in beraad is. Volgens haar hebben de politieambtenaren groot gelijk.  Er zijn afspraken gemaakt en die moet men nakomen. “De politie moet opkomen voor hun rechten. Zij werken de hele dag en ook in de nachtelijke uren en dan nog worden zij niet goed uitbetaald. Dat is toch jammer, het is heel erg voor hen”, merkte de geïrriteerde mevrouw op.
 
Adriaan Serena:
“Jammer en goed”
“Mijn mening over deze actie van de gewapende machten is aan de ene kant dat ik het jammer vind voor de onschuldige samenleving. Uiteindelijk worden wij met ons allen als burgers van dit land, de dupe ervan. En als de manschappen een reden hebben waarom zij in beraad zijn, vind ik dat zij iets goeds hebben gedaan. De gewapende machten zijn er voor de veiligheid van de bevolking. Zij moeten juist goed betaald worden. Zonder samenwerking van de politie en andere machten is de regering lam.”
 
Shellety Dikan:
“Ik hoop dat alles goed komt”
“Als ik mij zet in de plaats van de politie, dan vind ik het goed, want zij hebben een goed doel voor ogen. Als burger van Suriname ben ik de mening toegedaan dat de regering snel met een oplossing moet  komen. Zij hebben zich immers niet aan hun afspraken gehouden. Door dit beraad hebben wij mogen meemaken wat voor stagnatie het voor Suriname heeft opgeleverd. Ik hoop dat alles vandaag nog goed komt.”
 
 Regina:
“Het is sowieso erg”
“Het is sowieso erg dat geen van de gewapende machten eigenlijk aan het werk is. Maar kort gezegd, willen zij het ook beter hebben. En dat is hun goed recht.”
 
 Gio:
“Een ieder komt op voor zijn eigen rechten”
Gio vindt dat een ieder voor zijn eigen rechten moet opkomen. “Als de verschillende bonden reeds eerder aan de regering gemeld hebben dat zij meer geld nodig hebben en dat er aanpassingen op het salaris moeten komen,  moest de minister reeds eerder tot een beslissing zijn gekomen; dan hadden wij dit probleem vandaag niet. Als de politiemannen overwerk verricht hebben, moeten zij daarvoor ook uitbetaald moeten. Zo eenvoudig is dat.”

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!