Fraser ligt niet wakker van nieuwe verkiezingen NDP Blauwgrond

Raynell Fraser, bestuurslid van NDP ressort Blauwgrond, stoort zich niet eraan dat de verkiezingscommissie, onder leiding van voorzitter Steven Relyveld, heeft bepaald dat de verkiezingen van het ressort ongeldig zijn. “Wij hebben onze verkiezingen reeds gehouden”, zegt Fraser die ervan overtuigd is dat de ‘partijwetten’ niet zijn vertrapt.
Fraser legt uit dat het bestuur van NDP Blauwgrond het hoofdstuk verkiezingen heeft afgesloten en bezig is met het begeleiden van rr-leden en het inventariseren van bijvoorbeeld scholen, winkels en bedrijven in het ressort. Op basis van die evaluatie kan NDP werken aan de faciliteiten die in Blauwgrond ontbreken. Daarnaast is aan oudjes in 2011 een leuke dag bezorgd en is Kinderdag in de dierentuin gevierd.
“Als nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden te Blauwgrond hoe komt het dat vele leden niet eens op de hoogte zijn. Zijn college-bestuursleden voorzitter Guillaume van Holt, Carolyne Anches, Bidjaikoemar Ori, Fausia Bunsee, Johnny Antonius, Aileen Moentari, Vincent Lepelblad, Maureen Lingers, Michel Kerpens en Reita Hasnoe zijn op 5 augustus 2011 bij goedkeuring van een verkiezingscommissie, onder leiding van Rabindre Parmessar, bij acclamatie gekozen. Oud-bestuursleden Carmen Bouterse en Patah Pawiroredjo probeerden toen de vergadering te boycotten en hadden de centrale NDP-verkiezingscommissie schriftelijk gerapporteerd over de zogenaamde ‘foutieve’ gang van zaken. Zij waren onder andere van mening dat Van Holt, gezien zijn 81-jarige leeftijd, afstand moet nemen van de voorzittersfunctie. Ondertussen is bepaald dat de NDP-verkiezingen van Blauwgrond vanwege ongeldigheid opnieuw zullen worden gehouden in het eerste kwartaal van 2012.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!