Eerstesteenlegging technische werkruimte Fajalobischool

ParamariboOp woensdag 25 januari vond de eerstesteenlegging voor een nieuwe technische werkruimte plaats op de Fajalobischool te Paranam. Dit is de start van een project ter modernisering van het speciaal onderwijs. Dit project biedt ook ruimte voor het aanschaffen van technisch apparatuur ten behoeve van het automontage-onderwijs.
Het streven van de school is om leerlingen in het speciaal onderwijs enthousiast te maken voor nieuwe dingen en om te werken aan acceptatie in de samenleving. Een moderne leeromgeving stimuleert de leerlingen voldoende kennis op te doen en deze kennis om te zetten in praktische vaardigheden en het verbeteren van hun zelfbeeld. De verschillende stageperioden extern zullen de school in eerste instantie de mogelijkheid bieden het veranderde onderwijsprogramma van de Fajalobischool te demonstreren. De kansen op de arbeidsmarkt worden hierdoor ook verbeterd.
 
Ilma Baasaron, toenmalig schoolhoofd van de SO/VSO Fajalobi, uitte in juli 2011 haar zorgen over de kansen op de arbeidsmarkt en de aanwezige beperkingen voor modern beroepsonderwijs voor moeilijk lerende kinderen en kinderen met een leerachterstand. In de vorm van een projectplan diende zij samen met haar team toen een aanvraag in bij Alcoa Foundation. Het voornaamste doel van dit project is het maximaliseren van de leer- en doecapaciteit van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Deze aanvraag is gehonoreerd en op maandag 19 december 2011 werd officieel een cheque ter waarde van US 75.000 overhandigd. Dit gebeurde tijdens de viering van het 95-jarig bestaan van Suralco.
 
Alcoa Foundation is één van de grootste bedrijfsstichtingen in de Verenigde Staten en bestaat al meer dan 50 jaar. Alcoa Foundation gaat wereldwijd partnerschappen aan en levert een bijdrage aan gemeenschappen, waarin wij wonen en werken door projecten te financieren die zijn ontwikkeld om aan gemeenschapsbehoeften te voldoen. De focus is gelegd op het behoud van het milieu, het mogelijk maken van economische & sociale duurzaamheid en het klaarstomen van toekomstige leiders door educatie en trainingen. Het werk van Alcoa Foundation wordt voorts versterkt door duizenden Alcoa vrijwilligers, die in 2011 samen meer dan 720.000 manuren hebben gemaakt voor de gemeenschappen waarin zij werken en wonen.
 
In Suriname zijn met steun van Alcoa Foundation in de afgelopen periode de volgende projecten uitgevoerd: Vroegtijdig ontdekken en behandelen van baarmoederhalskanker in het binnenland van Suriname (Medische Zending Primary Health Care Suriname), de interactieve tentoonstelling ‘Een Ster in de Stad – over Mumbai’ (Kindermuseum Villa Zapakara), Omschakeling naar organische landbouw (The Caribbean Institute) en Rapid Assessment West-Suriname (Conservation International Suriname) .

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!