Boos BOG-personeel legt alle werkzaamheden neer

Bestrijdingscampagne dengue loopt gevaar
De bond van personeel bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft sinds gisteren uit protest het werk neergelegd.  Dit besluit is tijdens een zeer rumoerige alv genomen. De boze personeelsleden hebben hun gal gespuugd over het feit dat  de regering de verhoogde toelagen niet heeft uitbetaald.  Bondsadviseur John Seedorf zegt dat het om een algehele werkneerlegging gaat. Geen enkel dienstonderdeel heeft  dispensatie gehad. De dengue-bestrijdingscampagne loopt vanwege deze actie gevaar, daar de chauffeurs die moeten uitrijden ook in actie zijn. Alle bespuitingwagens zijn gisteren in de garage gebleven.
Seedorf zegt dat de bond, de directie en het ministerie van Volksgezondheid de ruimte wil geven om zaken alsnog in orde te maken. Vandaar dat de acties tot vandaag gelden.  Dinsdag komt de bond in algemene ledenvergadering (alv) bijeen om het resultaat te bespreken. Als een bevredigende reactie zijdens de regering uitblijft, zullen er verdere stappen worden genomen, zegt Seedorf aan Dagblad Suriname.
Vorige week bemerkte het personeel op de salarisslip dat de regering de reeds vervallen bedragen voor de kleding-, voedings- en dagtoelage  heeft gestort. Conform het goedgekeurde wensenpakket van vorig jaar oktober moesten de aangepaste  bedragen deze maand worden uitbetaald. Het gaat om de eenmalige uitkering van de kledingtoelage die verhoogd is van SRD 750 naar SRD 1.200 voor het verplegend en laboratoriumpersoneel.  In stede van SRD 1200, kreeg het personeel maar SRD 750 uitgekeerd, hetgeen niet conform afspraak was.  Het voedingsgeld is gebleven op SRD 17, terwijl de regering in een overeenkomst met de bond een aanpassing naar SRD 25 was overeengekomen. Ook het daggeld is volgens het achterhaald bedrag uit het oude wensenpakket uitbetaald. Volgens Seedorf treffen de BOG-directie en Volksgezondheid-minister Celsius Waterberg in deze grove nalatigheid geen blaam. Dat heeft de bond weten te achterhalen uit de correspondentie die gevoerd is met de regering betreffende de uitvoering van het wensenpakket. De uitbetaling van de aangepaste toelagen wordt op een hoger niveau tegengehouden, weet de bond. Dagblad Suriname verneemt van bronnen dat de vicepresident nog geen groen licht heeft gegeven om de aangepaste toelagen uit te betalen.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!