Donderdag 23 mei 2019

stemmenBij de verkiezingen van 2015 was weer te zien dat kleine partijen geen kans maken. Niet alleen partijen, maar ook personen die zich hadden aangediend als ‘zwaargewicht’, bleken geen rol van betekenis te spelen bij de afgelopen verkiezingen. Zo blijkt dat drie kandidaten op de kandidatenlijsten voor De Nationale Assemblee nul (0) stemmen kregen. Het gaat om Charles Berwick Eiflaar (Mega Front), Marc Cinal en Steve Ngadiman (beiden van Ping). ‘Verkiezingen kosten veel geld’ is vaker geroepen tijdens de behandeling van de wijzigingsvoorstellen voor de kieswetgeving in het parlement. De krant duikt de archieven in om enkele van de ‘zwakste schakels in de politieke arena’ aan te geven. Gekozen is om de analyse te richten op een maximum van 4 (vier) stemmen op basis van een gemiddelde van een gezin bestaande uit de kandidaat, zijn of haar partner en twee kinderen. Er wordt ervan uitgegaan dat de kandidaat tenminste de stem van zijn of haar partner en de kinderen krijgt (indien zij al de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt). Echter, de cijfers tonen het tegendeel aan wanneer de kandidaat slechts 0 of 1 stem op zijn naam krijgt. Twee personen kregen slechts 1, terwijl zes kandidaten maar 3 stemmen kregen. In totaal kregen 12 personen slechts 4 stemmen. Ook twee personen kregen mar 2 stemmen.

De politieke organisaties Ping (Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijke kansen), Mega Front, Nationale Ontwikkelingspartij (NOP), A Nyun Combinatie (ANC), Amazone Partij Suriname (APS) en Duurzaam & Rechtvaardig Samenleven (DRS) hebben kandidaten geleverd die de minste aantal stemmen hebben gehad. Het zal voor de nieuwkomers als Strei!, PRO, SDU, HVB, SSPP, SU 2 The Next Level, VVD en Spang Anoe Makandra Wang Ati een vingerwijzing zijn, dat het geen gemakkelijke opgave is zich staande te houden in de politieke arena. De grondwet biedt de mogelijkheid om een politieke partij op te richten. Het probleem is echter dat iedereen voorzitter genoemd kan worden en hierdoor aladol zwakke en onbekende kandidaten uitkiest om de 51 plaatsen op de kandidatenlijsten te vullen.

FR