Dinsdag 23 april 2019

1Zwaar houttransport langs Presidentieel paleis1

1Zwaar houttransport langs Presidentieel paleis2Waar het staatshoofd in het parlement harde maatregelen had beloofd tegen houttransport over de wegen van Suriname, blijkt dit nog een tijd op zich te laten wachten. Op de foto is te zien hoe vrijdag een zwaar beladen houttransportwagen het paleis van de president langsrijdt. Het paleis, dat is het huis van het staatshoofd. Er zijn klaarblijkelijk nog geen specifieke acties ondernomen om de kwestie een halt toe te roepen. De Staat dient de watertransportinfrastructuur in orde te krijgen, alvorens zij deze ondernemers verbiedt om over de wegen van Suriname te rijden. Daarnaast dient de Staat ook te zorgen voor alternatieve werkgelegenheid voor deze groep chauffeurs en ondernemers die hun activiteiten niet meer over land zal mogen uitvoeren. Tot nu toe heeft de politie geen instructies ontvangen om het houttransport over de weg als verboden te achten. De politie roept een ieder op om gevaarlijke situatie op de wegen te rapporteren aan het centrale nummer 115 of de dichtstbijzijnde politiepost. In de samenleving leeft echter ook het gevoel dat de politie machteloos moet toekijken hoe grootondernemers ondanks hun actie, toch hiermee ervandoor kunnen gaan. Vooral in acht nemend dat dit soort transport niet alleen langs het paleis van de president, maar ook langs vele politieposten gaat.

Kavish Ganesh