Zondag 16 juni 2019

De vakbeweging staat volledig achter het advies van de Staatsraad rond de aanpassing van het minimumuurloon. Het advies was: aanpassing vanaf 1 januari 2018 naar SRD 8.40, met als ingangsdatum 1 juli 2018. Die datum is inmiddels lang verstreken, gezien er uit zowel politieke hoeken, als door het bedrijfsleven minder draagvlak voor is. De werkers die een minimumuurloon genieten, zijn volgens vakbondsleider Armand Zunder op geen enkele manier gecompenseerd voor de devaluatiestromingen en inflatiegolven. De koers van de US$ is van SRD 3.35, inmiddels gestegen naar SRD 7,50. De inflatie in 2015 was gemiddeld 25%, in 2016 gemiddeld 54% en in 2017 ruim 9%. “In totaal heeft er een erosie van het minimuurloon plaatsgevonden van ongeveer 88%. Dat wil zeggen dat vele mensen die het minimumuurloon genieten, 2 of 3 banen moeten zoeken, anders gaan zij dood. Wij zijn akkoord met SRD 8.40, maar dan meteen doorvoeren”, stelt de vakbondsman.

De vakbeweging informeert haar leden over de ontwikkelingen waar zij over kan vernemen. Het is volgens Zunder echter de taak van de minister van Arbeid om de samenleving meer te informeren over de ontwikkelingen rond deze kwestie. “Die moet uitkomen. Hij zit in de regering en weet wat de ontwikkelingen zijn. De Staatsraad heeft geadviseerd om binnen een maand een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) te verkrijgen. Het mag niet langer duren”, aldus Zunder.

De SER heeft inmiddels een formele aanvraag van de regering ontvangen om advies uit te brengen. Vanwege het feit dat besprekingen in SER-kringen geheim zijn, worden er geen uitspraken hierover gedaan. Ook Zunder die de vakbeweging in de SER vertegenwoordigt, is gebonden aan deze regel.

Bij de inwerkingtreding van de Wet Minimum Uurloon werd het eerste minimum vastgesteld op SRD 4,29. Per 1 januari 2016 werd het SRD 5,22. Momenteel staat het op SRD 6,14. De regering heeft bij deze wet de ruimte gehad om, naar omstandigheden van de Surinaamse economie, het minimumloon verder aan te passen.

Kavish Ganesh