Maandag 18 juni 2018

Afgelopen juni schokte het Zweedse ministerie van milieu de auto-industrie met een opvallend onderzoek: de productie van lithium ion-batterijen blijkt zwaar belastend voor het milieu. Per bruikbare capaciteit van één kilowattuur stroom kost de productie van autobatterijen ongeveer 150 tot 200 kilo CO2.

Voor de Model S van Tesla zou dat op het volgende neerkomen: 17,5 ton C02 voor de productie van de batterijen. Ter vergelijking: per hoofd van de bevolking is het CO2-verbruik in Nederland ongeveer 10 ton per jaar.

Volgens de Zweedse onderzoekers zou het gebruik van accu’s in elektrische auto’s pas na acht jaar milieuvoordeel opleveren. Maar uit praktijkervaringen blijkt dat batterijen van elektrische auto’s maar zo’n zes jaar op volle capaciteit blijven werken.

Elektrisch rijden: groene of grijze stroom?

Daarbij komt nog een ander punt: critici wijzen erop dat het helemaal niet mogelijk is om de groei van het gebruik van elektrische auto’s op te vangen met groene stroom.

Als steeds meer mensen de komende decennia overstappen op elektrisch rijden, dan is de kans groot dat daarvoor stroom uit gas- en kolencentrales moet worden ingezet. Dat zou het milieuplaatje van elektrisch rijden niet ten goede komen.

Maar volgens een nieuwe studie van de Oostenrijkse verkeersorganisatie VCÖ is dat laatste probleem goed op te vangen.
Weliswaar neemt het stroomverbruik toe, als er meer elektrische auto’s op de weg komen. Maar doordat elektromotoren relatief efficiënt zijn, blijft de totale stijging van het stroomverbruik goed te overzien. “Als zo’n 20 procent van de auto’s met elektrische aandrijving zou werken – dat zijn pakweg 1 miljoen auto’s – dan zou het totale binnenlandse stroomverbruik maar met 3,6 procent stijgen”, zegt onderzoeker Georg Günsberg.

Stijging stroomverbruik door elektrisch rijden valt mee
Het idee van een explosieve groei van het stroomverbruik als gevolg elektrisch vervoer wordt hiermee ontkracht. Want een stijging van het stroomverbruik met pakweg 4 procent is goed op te vangen met extra capaciteit van zonne-energie en wind.

De Oostenrijkse studie bevestigt wel de stelling dat de productie van elektrische auto’s, vanwege de fabricage van de accu, méér energie (en uitstoot van CO2) kost dan die van auto’s met verbrandingsmotoren. Maar bekeken over de hele levenscyclus van een auto, zouden elektrische auto’s volgens de Oostenrijkse onderzoekers 70 tot 90 procent minder CO2 uitstoten.

Auteur: Christoph Damm