Woensdag 15 mei 2019

Zero

12-02- 2019

Suriname heeft alweer een politieke partij erbij. Er is al voorspeld dat deze politieke partij welgeteld nul zetels zal binnenhalen bij de komende verkiezingen. Elke politicus die in Suriname ontevreden wordt bij een partij en hij is ooit voorzitter geweest, richt dan zijn eigen partij op. In Suriname wil een aantal burgers graag voorzitter zijn, men wil geen normaal bestuurslid zijn en ook geen lid. Het bewijs zijn de vele partijen die Suriname rijk is. Deze politici kijken dan niet eens naar het aantal stemmen dat ze hebben behaald. Nu is er een partij de Sociaal Democratische Unie (SDU) opgericht. De naam doet denken aan een Duitse partij, maar tot daar blijft dan de vergelijking bij. Samenwerken is een groot probleem gebleken in Suriname. Dat zien we in de buurten, wanneer buurtproblemen moeten worden opgelost. Maar dat zien we ook wanneer ministeries met elkaar moeten samenwerken. Of wanneer ondernemers die in een straat zaken doen, samen moeten optrekken. Dat zien we bijvoorbeeld aan de ondernemers die in de hoofdstraat van hartje Paramaribo (Domineestraat) opereren. Of die aan de Waterkant hun zaken doen. Iedereen gaat gewoon zijn eigen gang. Even opvallend is de wijze waarop politici een punt zetten achter de recente geschiedenis en opnieuw heel maagdelijk beginnen. Men is in staat alles van het recente verleden uit te wissen en compleet afstand te nemen van alles uit die periode. Dat zien we bijvoorbeeld bij een voormalige minister van Juspol. Deze man doet nu alsof hij nooit en te nimmer heeft samengewerkt met de huidige regeringspartij. SDU zal zich richten op de kansarmen en de minderbedeelden. Waterberg zegt dat de SDU voor de sociaal zwakkeren, de mofinawans, het alternatief wil zijn bij de aankomende verkiezingen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat een deel van deze mofinawans door de regering is gecreëerd waar hij onderdeel van uitmaakte. Deze politicus heeft eerder aangegeven dat hij voor de voormalige governor van de CBvS een standbeeld had kunnen maken. Met deze uitspraak heeft hij het financieel wanbeheer van de regering blindelings verdedigd. Het is ook overdreven als de politicus zegt dat hij reële kansen ziet om de verkiezingen te winnen. De SDU wil niet graag aangeduid worden als een afscheiding van een partij, maar de SDU is een afsplitsing van de veel oudere partij BEP. De politicus stelt dat hij een partij wil zijn met een ideologie en andere partijen dat niet hebben. Vandaar dat hij zich niet bij een partij kon aansluiten. Dat is een verklaring die niet geloofwaardig is. Verder zegt hij dat hij al vanaf 2010 uit de partij wilde treden omdat zaken niet goed gingen. Dus we hadden een partij BEP waarvan de partijvoorzitter niet graag lid was van de partij. Hoe heeft hij dan de partij geleid? Bovendien heeft de politicus niet medegedeeld welke zaken niet goed gingen bij de partij. En was het dan geen tijd voor de voorzitter en prominente BEP’er om deze zaken te veranderen. Er is in de afgelopen periode nooit in de media bekend geworden wat er precies mis was binnen de BEP. Tot nu toe is het verhaal dat de arts en politicus ontevreden is, omdat hij vervangen werd door de leden. De opvolger is in elk geval een waardige voorzitter met een goede scholing en een aardige algemene ontwikkeling en ook nog een redelijk goede reputatie in de samenleving. Het is verder belachelijk dat deze nieuwbakken voorzitter van de SDU, Suriname vergelijkt met Koeweit. Hij meent dat elke Surinamer miljonair kan zijn, omdat wij meer dan olie in ons land hebben. De voorzitter vergeet daarbij dat het enorme olievoorraden zijn waarover Koeweit beschikt, vele malen meer dan Suriname. De SDU-voorzitter vindt dat iedereen van onze olie-inkomsten moet profiteren, maar vergeet erbij te vertellen hoe hij dat wil hebben. Is hij van plan elke burger een bonus te geven? Is hij van plan het minimumloon te verhogen? Zal hij het pensioen en kinderbijslag verhogen? Tot nu toe heeft deze politicus niet gepleit voor deze zaken in DNA, hij heeft eerder gepleit voor de belangen van de ondernemers. Dus de partij weet nog niet hoe zij de armen rijker zal maken. De SDU wil gratis onderwijs, maar deze politicus heeft tot nu toe daarvoor niet gepleit. Hij ondersteunt het systeem zoals het nu is. De SDU-voorzitter is voorstander van een beter zorgsysteem. Hij zegt dat wat we nu hebben niet genoeg is. Maar wat wil hij erbij zetten? Wil de SDU een werkloosheidsuitkering invoeren in Suriname. Nu is een zwangerschapswet in behandeling in DNA en enige ondersteuning van dit systeem is vanuit de voorzitter uitgebleven. Hij haalt ook aan het lot van pas afgestudeerden die niet aan de bak komen. Maar dat is bijna overal in de wereld zo. Men moet eerst een tijdje solliciteren. Voordat men aan de bak komt. Dat was eerder ook zo in Suriname. Bovendien, om hoeveel afgestudeerden gaat het? De SDU-voorzitter zegt dat hij geen binnenlandse Marronpartij heeft opgericht, maar een nationale partij. In elk geval blijkt de diversiteit niet uit de samenstelling van het bestuur. De SDU-voorzitter heeft dus om zijn partij te rechtvaardigen een reeks van tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen afgelegd. Vooralsnog ziet het er dus inderdaad naar uit dat SDU om niet meer dan 0 zetels zal belanden en geen toegevoegde waarde zal hebben in het politiek leven in Suriname.