Maandag 18 maart 2019

Vakbondsleider Murwin Leeflang geeft aan als vakbondsleider te merken dat ze een advies uit zullen moeten brengen naar de regering, omdat er werk gemaakt moet worden zaken de werkende klasse aangaande, een betere status te geven. “Er is een arbeidswet waarin er wijzigingen zijn gekomen, maar ik denk dat we op een punt zijn gekomen waarbij een totale evaluatie moet plaatsvinden met betrekking tot onze arbeidswetgeving.” Zaken moeten veel concreter en duidelijker gesteld worden binnen die arbeidswetgeving. “Kijken we naar de arbeidsmarkt vandaag merken we dat in bepaalde situaties, onze arbeidswet niet voorziet en dat in de praktijk de arbeidswet geen oplossing in zich herbergt. We weten dat er flexibele manieren zijn van werken om arbeiders aan te trekken. Het ministerie van Arbeid is het instituut dat dit zal moeten organiseren. Voor wat ik weet levert de vakbond ook haar bijdrage hieraan. De minister van Arbeid zal van zijn kant een commissie moeten benoemen die alles zal moeten doorlichten rond die wetgeving. Verder zal gekeken moeten worden naar diverse situaties en waar die arbeidswetgeving gewijzigd of toegelicht moet worden, zodat er bij de arbeiders en wetgevers er geen onwetendheid is waaruit men verkeerd handelt”, zegt Leeflang.

“Die arbeidswetgeving moet verder getoetst worden, omdat een commissie actoren zal moeten aanhoren. Ik neem aan dat er een tripartiet is, een AAC en dat het ministerie beschikt over zijn instituten die gehoord moeten worden om inzicht te verkrijgen in eventuele tekortkomingen.” De vakbondsleider zegt dat het in de praktijk moeilijker is om te werken wanneer je stuit tegen een wet of regelgeving die aangeeft wat kan, maar niet wat niet mag. Dat moet zeker duidelijker gesteld worden. “Ik denk dat die regering zich meer moet beijveren om wetten te bekijken in zijn totaliteit. Niet alleen die hele wetgeving moet gewijzigd worden, maar er moet ook gekeken worden welke zaken anno 2018 gangbaar zijn”, aldus Leeflang.

NK