Dinsdag 21 mei 2019

1Women & ICT Summit 20191De eerste maal wordt op 20 maart de Women & ICT Summit georganiseerd. Dit wordt een eendaagse summit met als doel vrouwen bewuster te maken over de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologieën bieden.
Deze summit gaat volgens Anushka Sonai, CEO Spang Makandra, verder dan bewustwording over ICT. “Mensen weten al dat je ICT moet kennen/kunnen en dat je er iets mee moet doen. Maar wat kan je ermee? Waar moet je beginnen? Dat is zoveel en zo divers. Wij willen dus een goed beeld scheppen van wat de mogelijkheden zijn”, vertelt Sonai. De deelnemende vrouwen krijgen hulpmiddelen (applicaties en ICT-middelen) mee die zij meteen kunnen gebruiken om hun ondernemingen met ICT te doen groeien.

Het idee voor deze summit sproeit voort uit de Next Gen Women in ICT Scholarship, die in 2017 is uitgevoerd. Toen zijn er 169 aanmeldingen geregistreerd voor de beurs, waarvan 3 werden uitgekozen. “Die 3 dames hebben hun scholarship afgerond, maar ik ben nog steeds blijven nadenken over wat ik kan doen met de rest van de 166 die ik niet heb kunnen helpen. Met een summit voor 1 dag denk ik heel veel mogelijkheden aan mensen aan te kunnen reiken. Die kunnen dan zelf kiezen welke kant van ICT zij op willen gaan”, vertelt Sonai. De summit is open voor alle vrouwen van alle leeftijden. “Wij gaan het ook makkelijk houden en niet komen met moeilijk vakjargon. We gaan mensen ook vertellen wat hierna volgt”, voert Sonai aan.

De prijs
Deelname aan de summit is echter niet gratis. “Men moet zeker betalen hiervoor. De prijs is SRD 1. Ik wil dat mensen wel iets moeten geven in ruil voor wat ze die dag gaan krijgen. Zij geven hun tijd. Ik geef ook mijn tijd. Ik ga met die SRD 1 mijn kosten niet dekken. Ik doe dit ook niet voor het dekken van de kosten. Ik doe het wel voor de commitment. Wij moeten in Suriname nog leren dat als we een formulier invullen en zeggen dat we naar een evenement gaan, dat we echt gaan. Je committeert dat jij je best gaat doen om de kennis tot je te nemen om dan weer toe te passen”, aldus de CEO.

De summit is een inspanning van Spang Makandra NV, Cloud Engine NV, 21Q Caribbean NV en Creative Talents Foundation. Aanmeldingen gaan via de website www.digitaltalents.academy.

Kavish Ganesh