Maandag 18 februari 2019

De ‘theorie’ betreffende ‘onbevoegde leerkrachten’ heeft het onderwijsveld na het vertrek van de gewezen Onderwijsminister, Robert Peneux, niet verlaten. De huidige minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), Lilian Ferrier, bewandelt namelijk hetzelfde pad om een ommekeer teweeg te brengen in de problematiek van de bedroevende schoolresultaten van de afgelopen 40 jaren. Tijdens een persconferentie maakte de minister duidelijk dat niemand minder dan de onbevoegde leraren een toestand hebben gecreëerd, waarbij het onderwijsniveau anno 2018 sterk achteruit is gegaan. “Dit is een grote onzin! Hoe wil minister Ferrier topkwaliteit, terwijl er niet geïnvesteerd wordt in het onderwijs? Wat hebben we als leraar in dit modern tijdperk? Alleen een schoolbord en krijt!”, beklemtoont vakbondsleider Wilgo Valies in gesprek met Dagblad Suriname.

Valies wijst op het feit dat de scholen heden ten dage tal van faciliteiten ontberen, waaronder goed schoolmeubilair, schoolgebouwen zonder mankementen, nieuwe leermiddelen/curricula, goede sanitaire voorzieningen enz. Bij aanhoudende neerslag raken de leslokalen zelfs onder water, waardoor er stagnatie optreedt in het afwerken van het leerprogramma. “Gaat de minister dit ook aan de leraren verwijten? Het enige wat het ministerie ons voorhoudt, is dat ze geen geld hebben. Hoe wil je dan ontwikkeling brengen?” Valies merkt op dat de minister geen enkele gelegenheid voorbij laat gaan om de leraren te denigreren. Daarom zal de lamlegging op het instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) niet zo gemakkelijk beëindigd worden. “We zijn de dictatoriale houding al zat, dus we gaan hard ertegenaan. We vinden dat de minister respect moet opbrengen naar de leraren toe.” Valies geeft aan dat de barricades bij de ingang van het universiteitscomplex, waar IOL eveneens gevestigd is, dagelijks plaatsvindt, zowel in de ochtend als in de middag.

Wat IOL betreft, zullen de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) ervoor waken dat een bestaand instituut niet onnodig teniet wordt gedaan. Valies wijst het ministerie op het eventueel scenario, waarbij de nieuwe universitaire lerarenopleiding een “doodgeboren kind” kan zijn. “Tot nu toe is er geen marktonderzoek op een wetenschappelijke verantwoorde manier verricht om de levensvatbaarheid van de nieuwe opleiding in te schatten. Men hanteert daarbij gelijk de vwo-toelatingseis. Dit is toch zorgwekkend? En wie wordt er beter van? Alleen de minister, maar niet de studenten, docenten en samenleving”, aldus de vakbondshouder.

KSR