Maandag 18 juni 2018

Het zijn geen valse berichtgevingen 1

Het zijn geen valse berichtgevingen 2Vakbondsleider Wilgo Valies vindt het heel naïef dat er ‘leraren’ zijn die de snode plannen van de overheid als valse berichtgevingen bestempelen naar aanleiding van de ontkenning van de onderwijsminister Robert Peneux. Valies vraagt zich af of het daadwerkelijk leraren betreffen die met deze gedachten rondlopen. “De leerkrachten die aanwezig waren tijdens de spoedvergadering op woensdag hebben zelf gezien dat het geen onwaarheden zijn. De plannen staan namelijk zwart op wit! Ik weet dus niet welke leerkrachten zo denken en of ze überhaupt leerkrachten zijn”, zegt Valies desgevraagd aan Dagblad Suriname. Peneux heeft onlangs via een persbericht te kennen gegeven niets af te weten van een verruiming van de werktijden van de leraren. “Men gelooft wat meneer Peneux zegt? We zijn al zoveel dingen gewend van hem, vooral dat hij onwaarheden vertelt. Wanneer Peneux merkt dat wij de plannen gezien hebben, spreekt hij een totaal andere taal; hij heeft gezien dat de leerkrachten fel ertegen zijn.”

Valies is van mening dat hij in dergelijke gevallen geen afwachtende houding kan aannemen, vooral hoe hij de kwaadaardige voornemens van de minister onder ogen heeft gekregen. “Men moet weten dat er zaken in voorbereiding zijn en dan moeten wij daarop antwoord kunnen geven en niet wachten totdat het een feit is.” Naar zeggen van de vakbondsleider heeft het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) schriftelijke instructies gekregen. “En wat er in die instructie staat, hebben we gezegd tijdens de spoedvergadering. Ik ga toch niet zomaar iets zeggen?” Deze voornemers zijn bij de leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) niet in goede aarde gevallen. De kwaadaardige voornemens van de autoriteiten hebben betrekking op de preventie van eventuele onderwijsstakingen in het komend schooljaar, meent Valies. Zo is er een grootscheepse mutatie gepland voor alle leraren die in het afgelopen schooljaar strijd hebben geleverd. Daarnaast worden alle toelagen, voorzieningen en overuren van de leraren geschrapt per 1 oktober 2017. Ook verruiming van de werktijden naar 15:00 uur ligt in het verschiet.

KSR