Vrijdag 19 april 2019

Wijziging statuten PL

22-01- 2019

Paul Somohardjo

Paul Somohardjo

Aanstaande zondag zullen er niet alleen hoofdbestuursverkiezing gehouden worden, maar zal er ook een wijziging van de partijstatuten van de Pertjajah Luhur (PL) in orde worden gemaakt. De wijziging van de statuten houdt in: het verruimen van het aantal leden binnen het hoofdbestuur en het partijraadsbestuur. Het hoofdbestuur moet minimaal een ledental hebben van 27 en maximaal 51. Terwijl het partijraadsbestuur uit tussen de 11 en 31 leden dient te bestaan.
Volgens partijleider Paul Somohardjo is de partij ‘een grote maatschappij’, waar velen in de gelegenheid gesteld worden hun capaciteiten te tonen. ‘We gaan de beste personen voordragen.’

Zondag vinden er ook partijraads- en hoofdbestuursverkiezing plaats. Er is sprake van een consensuslijst met Somohardjo als trekker. Hij zal zich ‘op verzoek van zijn structuren’ wederom herkiesbaar stellen als voorzitter. Somohardjo, die enkele jaren geleden aangaf een stap terug te doen in de politiek, werd door partijstructuren gevraagd de PL nog te blijven trekken. ‘Dit, om af te rekenen met de financieel-economische malaise in het land waar de burgers onder gebukt gaan.’

Asha Gajadien-Bhagwat