Donderdag 21 juni 2018

Robert Peneux

Robert Peneux

Er is een petitie in voorbereiding richting de president, om te eisen dat de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur wordt vervangen. Dit besluit werd genomen op en vergadering van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), en de Bond van Leraren (BvL). Binnen een week tijd moet het proces van consultaties zijn afgerond. De druppel die de emmer heeft doen overlopen, was de laatste publieke uitlatingen van de bewindsman, die volgens BVL-ALS de functie van zo een bewindsman niet sieren.

Reden
“Belangrijkste reden van het besluit is dat wij hebben gemerkt dat de minister met zijn laatste interview zeer negatief is overgekomen bij een belangrijk deel van de leraren. Men is er niet over te spreken, omdat de minister van onderwijs een autoriteit is, die zich in elk opzicht op een beheersbare manier moet opstellen. Hij moet zich op een correcte manier uitlaten. Zijn uitlatingen doen afbreuk aan het ambt van minister van onderwijs”, stelt Wilgo Valies, bondsvoorzitter. Met een simpele verontschuldiging kan de minister geen zand strooien over zijn daden.

Niet de eerste keer
Dit is niet de eerste keer dat de minister buiten zijn boekje is gegaan. Er heeft zich een aantal momenten voorgedaan, waarop Peneux zich op een bedenkelijke manier heeft uitgelaten. “Wij hebben er steeds voor gewaarschuwd dat Peneux een verkeerde keus is. Wij hadden hem van dichtbij meegemaakt. Vandaar dat wij onze bezwaren hadden geuit. Wij hebben hem alle kans gegeven om te bewijzen dat hij anders kan, tevergeefs”, stelt Valies.

In maart 2010 hadden de BvL en Fols duidelijk hun afkeuring geuit bij toenmalige minister Edwin Wolf over de aanstelling van Peneux als interim manager op het Examenbureau. Wolf had tot irritatie van velen in het onderwijsveld nog de aanstelling van Peneux doorgedrukt. In mei 2010 vroeg dezelfde minister aan Peneux om de sleutels van zijn kantoor in te leveren. Peneux ageerde in tegendeel door te stellen dat hij weer belast wilde worden met de leiding Imeao 4 en avond-mulo. Op 12 mei leverde hij de sleutels uiteindelijk in. In juni 2011 was de BvL ook tegen de benoeming van Peneux tot hoofd van het Bureau Voortgezet Onderwijs. Volgens de BvL hadden veel mensen moeite met Peneux. Hij kon niet op een correcte manier omgaan met onderwijsgevenden en leerlingen. Hij had volgens Valies een slechte indruk achtergelaten op het avond- en middag Imeao. “Het belangrijkste is de manier waarop hij de voormalige minister van Onderwijs, Edwin Wolf, had beledigd. Hij communiceert slecht en intimideert mensen. Zo iemand mag niet meer terugkomen in het onderwijsveld. Hij is niet geschikt hiervoor”, had Valies in 2011 al vastgesteld. Vervolgens werd Peneux op 7 juli 2011 directeur van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos). Daar maakte Peneux het ook niet te lang. In november 2011 werd Peneux gekenmerkt als meest geschikte kandidaat om directeur van Onderwijs te worden. Dit werd wel ondersteund door de Fols. Peneux werd uiteindelijk pas in 2014 formeel geïnstalleerd als directeur op het ministerie onder minister Ashwin Adhin, om vervolgens op 13 augustus 2015 het roer van Adhin over te nemen.

Meest corrupte minister allertijden
“Toen hij aantrad op 13 augustus, gaf hij aan dat hij 100 doelen voor ogen had. Als hij maar 5% gerealiseerd had, zou Onderwijs nu op rozen zitten. Alle zaken die op stapel lagen, heeft de minister on hold gezet. Als Peneux achter een microfoon zit, verandert hij binnen enkele minuten in een clown. Ik vraag mij af hoe men zo iemand kan blijven handhaven. Waarschijnlijk moet hij zijn eigen kuil graven. Hij gaat eerst alle zaken kapot slaan en dan komen met een sorry. Hij is de meest corrupte minister allertijden. Niemand heeft zoveel gestolen als Peneux”, stelt een gewezen topfunctionaris bij Onderwijs.

Alleen discussie te winnen
Valies brengt in herinnering de installatie van het meldpunt voor kindermisbruik (juni 2016) door Justitie en Politie. “U moet God dankbaar zijn dat ik geen minister van Juspol ben, anders waren ze allang doodgeschoten”, uitte de minister over pedofielen. Volgens Valies zou een minister iets diplomatischer moeten reageren en emoties aan een kant schuiven. Valies overwoog in januari 2017 een rechtszaak aan te spannen tegen Peneux. De reden hiertoe waren de krenkende en beledigende uitlatingen die de bewindsman in het parlement deed over het onderhoofd van de openbare school te Uitkijk. De bewindsman beschuldigde de onderwijsgevende publiekelijk ervan met kasgeld van de school ervandoor te zijn gegaan. Volgens de vakbondsleider was het een kwalijke zaak dat Peneux allerlei uitspraken doet om alleen een discussie te kunnen winnen. Het leek volgens hem erop dat de bewindsman zich niet druk maakte over wat met de reputatie van de betrokkenen gebeurt.

Moreel-ethisch onacceptabel
“De minister heeft leerkrachten beschuldigd van allerlei zaken als diefstal. Hij had publiekelijk gezegd dat ik een overeenkomst had ondertekend, terwijl hij later publiekelijk moest toegeven dat hij de samenleving had misleid. Er zijn genoeg voorbeelden, waaruit blijkt dat hij knaagt aan norm- en waardebesef. Dit is moreel-ethisch voor ons onacceptabel”, meent Valies. De minister is volgens de vakbonden een stap te ver gegaan met zijn uitlatingen. Met achting en respect kan men naar de huidige minister in ieder geval niet meer kijken. Een goed voorbeeld voor zowel jongeren als de hele sector is in de huidige persoon van de minister niet te vinden. Valies beseft dat Peneux wel over kwaliteiten beschikt, maar leiding geven aan een ministerie, dat zorgt voor ontwikkeling van de samenleving, vergt andere kwaliteiten. Gezien de president stappen heeft ondernomen bij Peneux zijn ex-collega van Juspol, verwachten BvL en ALS ook hier stappen.

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws