Vrijdag 19 april 2019

Ambtenaren hebben gestreden voor een kleine verbetering van hun loon. Maar dat de hoogste ambtenarenklasse zichzelf zo weelderig zou zegenen was in deze nauwelijks ingeschat. Bij het bekijken van gepubliceerde loonreeksen wordt pas duidelijk dat de kleine ambtenaar met een niets voorstellende aanpassing in een naast hogere belastingschijf terechtkomt terwijl de hoogste categorie ambtenaren met duizenden SRD’s worden vetgemest en dan ook nog met terugwerkende kracht ( twk) naar 2017!. Komt dan nog bij kijken dat hun eveneens verhoogde waarden van privileges op de koop toe uit het geld van de belastingbetalers zal worden getrokken. Er moet meteen rekening mee gehouden worden dat een groot deel van de belastingbetalers in de particuliere sector zit en wel bij bedrijven die hun personeel reeds jaren geen salarisverhoging kunnen aanbieden. We weten uit ervaring ondertussen ook wel dat de mensen met een beperking en de gepensioneerden van de kruimels die zij nu ontvangen nauwelijks kunnen leven. Er werd daarom juist geadviseerd om de bezoldigingen van volksvertegenwoordigers, regeringsleiders en aanverwanten te halveren. Maar nu vrijwel alles in hun voordeel schijnt te werken wordt er schaamteloos, en beargumenteerd om de verhoging te rechtvaardigen, hartelijk gejubeld. De ongelijkheid tussen de grote en de kleine ambtenaren wordt dus nog groter.
Nu komt ook nog bij kijken dat velen die met moeite een auto hebben gekocht binnenkort nog meer zullen moeten uitgeven o.a. aan wegenbelasting en ook aan de benzineprijs die zeker omhoog zal gaan. Het gevolg van dit laatste zal ook weer zijn een verhoging van de bus tarieven, de transporttarieven, als ook van goederen en diensten van nutsbedrijven. Een eenvoudig rekensommetje wijst dan uit dat de karige loonaanpassing dan weer ruimschoots achterhaald is. Suma e njan na tafra, suma e njan fu gron efu doti baki? Wie zijn rijker geworden?
Voor wat betreft de wegenbelasting is te hopen dat deze meteen en reeds bij de eerste binnengehaalde geschatte 82 miljoen Srd wordt gebruikt voor verbetering van de wegen inclusief het maken van betere fiets- en voetpaden. Maar zo langzamerhand weten we ook wel dat het feest voor gesjoemel reeds ruim vooraf heel mooi in voorbereiding is. De Nu Duizendeneen Problemen waar we mee geconfronteerd worden maken ons niet vrolijk. Waarom wordt niet gewerkt aan het innen van onroerendgoedbelasting voor personen die meer dan 2 kavels/woningen bezitten, gebaseerd op enkele procenten van de taxatiewaarde. Met dergelijke inkomsten voor de staatskas kunnen al heel gauw de onnodige leningen worden afgelost.
Zoals we merken is de rijstsector in grote problemen, terwijl een zeker DNA-lid hieromtrent steeds blijft ontkennen. De geringe rijstexport is zoals nu algemeen wordt gesteld in groot gevaar en we zullen als deze trend doorgaat, wederom moeten vechten in rijen en elkaar overmeesteren om wat korrels te kunnen bemachtigen.
Onderwijs, volksgezondheid, etc, etc, is als een piramide in elkaar gestort. Voor ons zijn medicijnen niet te krijgen of we moeten er flink voor betalen. We betalen immers ook al voor de privileges van onze hoogheden zodat zij de beste zorg kunnen genieten inclusief hun gezinnen. Moraal, normen, waarden, rechtvaardigheid, zijn allemaal geëxecuteerd. Hoe verder?
Nanga Dusundusun Problema? Oten Nowtu Djeme Pina sa wai gi wan moro betre libi ini Sranan? Dat zal wel wat generaties slijten. Misschien moeten we eerst meemaken wat in Venezuela gebeurt. Are we crazy! Are we looking forward to a Next Devastating Period? Nou, het zal jammer zijn als we dat ons nageslacht zullen aandoen.

J.I.T.,
een in hart en nieren rechtgeaarde burger van Suriname