Zondag 24 maart 2019

Paul Brandon

Paul Brandon

Het bestuur van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU) heeft op 15 maar een principeakkoord bereikt met het hoofdbestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus). De algemene ledenvergadering van de VWPU is op 16 maart om 09.00 uur ingelicht. Zij heeft unaniem ingestemd met het akkoord. De achterstanden in salariscorrecties worden ingelopen.

Er zijn door de leden kanttekeningen geplaatst rond het akkoord, die in de loop van de gesprekken nog aan de orde komen en alsnog moeten worden toegevoegd. De VWPU beseft dat er een liquiditeitsprobleem is bij de overheid. Op basis daarvan zou zij niet onrealistisch zijn, maar maakt graag met goed begrip een afspraak met het hoofdbestuur/overheid. Geldstromen die naar binnen komen, moeten op een goede manier de achterstanden kunnen inlopen. Vanaf eind maart tot en met juni 2018 wordt een traject ingezet om een deel van de achterstanden in te lopen. Dit wordt een 40% inloop op maandbasis salariscorrectie met terugwerkende kracht (vanaf januari 2017). Na juni 2018 wordt er wederom een betaalafspraak gemaakt voor het restant geld en de restant periodes.

De VWPU telt op papier momenteel 170 leden. Het gaat hier om zowel voltijdse als deeltijdse docenten. Het ministerie van Onderwijs heeft voor 4 kwartalen, maar 15 miljoen op de begroting opgenomen voor de Adekus. De rest van het geld dient bij het ministerie van Financiën te worden gezocht. Het universiteitsbestuur, onder leiding van Jack Menke, heeft op 15 maart de minister van Onderwijs ad interim gevraagd naar begrotingstechnische directieven. “Wij begrijpen dat spanningsveld wel als de minister van Financiën op 1 maart 2018 zegt dat 150 miljoen voor salariscorrecties is geparkeerd bij Financiën”, stelt Paul Brandon van de VWPU. Hij verduidelijkt echter dat de docenten niet op zoek zijn naar luxe salarissen, maar gewoon een salariscorrectie nodig hebben.

“Wij hebben geen luxueuze salarissen. Wij moeten zowel onderzoek als dienstverlening doen. De salarissen zijn in vergelijking met andere universiteiten niet crème de la crème. De maatschappij moet in beginsel geen verkeerde kijk hebben op de bezoldigingen van de leden van de VWPU. Wij moeten zelfs een inhaalslag maken als wij ons vergelijken met collega’s van de regio. Wij houden echter rekening met de stand van zaken in het land”, aldus Brandon.
De VWPU benadrukt dat het in casu gaat om een salariscorrectie en geen verhoging van salarissen. De actie van de vakvereniging is vanaf maandag opgeheven.

Kavish Ganesh