Zaterdag 20 april 2019

Robby Berenstein

Robby Berenstein

Robby Berenstein, voorzitter van de Vakcentrale C-47, is onlangs middels een referendum gekozen tot voorzitter van de bond bij de Centrale Bank van Suriname. Het door de bemiddelingsraad georganiseerde referendum heeft als resultaat een overwinning voor C-47 van 120 tegen 23 stemmen. Het betrof 120 stemmen voor de Centrale Bank Werknemers Organisatie (CBWO) en 23 voor de Algemene Bond van Bankpersoneel in Suriname (ABBS).

Van de 200 bondsleden zijn 143 komen opdagen, de opkomst was meer dan 70%. Voor het referendum is er volgens Berenstein een aantal zaken gedaan, om het zo ver te krijgen. Er is een nieuwe bond opgericht om de werknemers van de Moederbank een helder keus te kunnen laten maken.

Berenstein stelt dat hij persoonlijk zo een grote overwinning niet had verwacht. Hij had geen idee hoe groot de ontevredenheid was binnen de organisatie over hoe eerder werd omgesprongen met belangen van werknemers. “Wij hebben op de werknemers een beroep gedaan. Er is inderdaad strijd gevoerd, maar wij moeten er nu zand over gooien en als eenheid verder gaan”, stelt de CBWO voorzitter.

Er bestaat nu een voorlopig bestuur waar Berenstein de voorzitter van is. Het voorlopig bestuur heeft inmiddels al een kennismakingsbezoek gebracht aan de directie van de Bank. Afgelopen vrijdag is er een ledenvergadering belegd.

“Wij zijn daar nu de nieuwe bond. Wij zien de uitslag als een boodschap van de leden. Een boodschap van dat zij een nieuwe weg willen opgaan; 123 tegen 23 is niet niets. Men legt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Wij zijn niet in een hoerastemming. Er zijn issues die wij zullen bespreken met de directie. Daarvoor hebben wij de basis bij het eerste gesprek al gelegd”, aldus Berenstein

Kavish Ganesh