Dinsdag 19 februari 2019

De arbeidspotentiële bevolking is vanaf 2012 gegroeid van 240.330 naar 248.194 in 2016. In 2017 was er een daling naar 244.161 personen. Het werkloosheidspercentage is gedurende deze jaren tussen de 5 en 10. In 2012 was de werkloosheid 8%. In 2013 en 2014 was het 5%. In 2016 was de werkloosheid 10%. Volgens de laatste registratie in 2017 was 8% van het totaal arbeidspotentieel werkloos. Dit blijkt allemaal uit de recente statistieken van het Algemene Bureau voor de Statistieken (ABS). De werkloosheid is in 2016 het hoogst geweest in de periode 2012-2017. Ongeveer 14.300 personen waren werkloos. Dit indiceert ook dat het in 2016 het slecht is gegaan met de Surinaamse economie. In 2017 nam de werkloosheid af naar 11.259.

Mensen die niet actief op zoek zijn naar werk, maar wel arbeidsgeschikt zijn, worden door het ABS ook meegenomen in de statistieken. In 2016 waren bijkans 8500 personen niet actief werkzoekend. Dit waren 5000 personen meer dan in het jaar 2012. In 2017 namen de ontmoedigde personen af naar 6200.
De meeste werkzamen zitten over het algemeen in de leeftijdsklasse 25-34 jaar. In deze groep was in 2017 ruim 38.000 personen werkzaam en ruim 3000 werkloos. De grootste groep werklozen zit tussen 20 en 29 jaar. De grootste groep niet economisch actieven zit tussen 15 en 19 jaar. Deze groep bestaat merendeels uit schoolgaanden. In de leeftijdsgroep 45-49 was in 2017 15.718 personen werkzaam. Hier hebben wij de minste werklozen (527). In 2017 waren er ongeveer 3687 personen tussen 20 en 49 jaar arbeidsongeschikt.

Kavish Ganesh