Vrijdag 22 maart 2019

3Wegen in Saramacca deplorabel gebleven na aanpak.1In het district Saramacca zien de meeste wegen er nog steeds deplorabel uit. Dit, ondanks er vorige week een aannemer is ingehuurd voor het leveren van 1.750 kuub schelpzand voor herstel van de infrastructuur op Jarikaba, Kampong Baroe, Tijgerkreek, Groningen en Calcutta. Het blijkt namelijk dat die wegen merendeels van opvulzand is voorzien in plaats van schelpzand. Dit melden enkele buurtbewoners van de Mahostraat aan Dagblad Suriname. “Volgens het contract zou er voor 80% met schelpen en 20% met zand gewerkt moeten worden, maar het omgekeerde is in deze ressorten het geval. Het kwalijke is dat die wegen al in een slechte staat verkeren, vooral als het regent. Door de wegen met zand te bewerken los je het probleem dus niet op.”

De buurtbewoners vragen zich af waarom de afdeling Interne Controle, het laboratorium, de opzichter en de leiding van Openbare Werken Saramacca niet hebben ingegrepen, terwijl de werkzaamheden aan de wegen onder de supervisie van Openbare Werken Saramacca heeft plaatsgevonden. Zij stellen dat deze 2 organen op de hoogte dienen te zijn zodra er een contract wordt afgesloten. In beginsel kan de aannemer pas over de vergoeding beschikken als een monster is verstuurd naar het laboratorium ter goedkeuring. Pas als het goed bevonden is, kan de declaratie plaatsvinden. “En toch is er duidelijk te zien dat er meer zand dan schelpen is gebruikt. De opzichter en leiding hebben dus gefaald.”

KSR