Vrijdag 19 april 2019

Blanker: “Bestuur moet uitvoeren wat er is afgesproken”

Op woensdag 16 januari 2019 is het universiteitsbestuur in een gezamenlijk overleg getreden met de vakbond/vakvereniging, t.w. de Werknemersfederatie Universiteit (WFU) als de vertegenwoordiger van het technisch en administratief personeel, en de VWPU als de vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel van de universiteit.

De organisaties zijn ingelicht over de instructies aan het universiteitsbestuur, gegeven via de afdeling Economische Aangelegenheden van het ministerie van Financiën op vrijdag 11 januari 2019 inzake het niet uitbetalen van de salarisverhogingen met terugwerkende kracht (twk). Partijen waren de twk met instemming van de ministers van Financiën en Onderwijs (de regering) overeengekomen voor de maanden januari en februari 2019. Dit blijkt uit een circulaire van het universiteitsbestuur aan het personeel.
Hugo Blanker, voorzitter van de WFU, stelt dat de brief met de mededeling aan het personeel in beginsel een misleidende brief is. Het standpunt van de WFU moet volgens hem ook in de brief vermeld worden.

“Er is inderdaad met ons gesproken. Wij hebben dit resoluut afgewezen. Er is een overeenkomst met ons. Men kan niet eenzijdig bepalen wat wel en wat niet gebeurt. Voordat het universiteitsbestuur de overeenkomst had getekend, heeft zij gezegd dat zij met de regering gesproken heeft. Uiteindelijk zijn wij akkoord gegaan op grond van het mandaat dat zij beweerden te hebben (over de twk-betalingen). Als zij geen mandaat hadden, dan spijt het ons, want de regering had voldoende tijd om aan te geven dat het universiteitsbestuur geen mandaat had. Het universiteitsbestuur moet uitvoeren wat er is afgesproken”, aldus Blanker.

De reden voor de schorsing van de twk-betalingen is het nog steeds wegblijven van een nieuwe begroting van de regering. De ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2019 is nog niet door De Nationale Assemblee goedgekeurd; dus voor de behandeling van de subsidieaanvraag eerste kwartaal 2019 van de universiteit zal er met de goedgekeurde ontwerpbegroting van 2018 (eerste kwartaal) worden gewerkt. Op instructie van de minister van Financiën zal er in de maanden januari en februari 2019 geen twk worden uitbetaald. Per eind van de maand januari 2019 zal slechts het (nieuw) salaris worden uitbetaald.

De VWPU is nog in beraad over deze situatie. Vooralsnog hebben de wetenschappers hier geen standpunt over kenbaar te maken.

Kavish Ganesh