Zaterdag 20 april 2019

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft woensdag twee regiocommandanten van het Korps Politie Suriname ontlast uit hun functie. Het gaat om de regiocommandanten Ulrich Tjin Liep Shie van regio West en Glenn Fernand van regio Oost. Het is niet de eerste keer dat Getrouw leden van de leiding ontlast uit hun functie. In juni deed hij dat met waarnemend korpschef Antonio Chin, commissarissen Ruben Peiter en Darnie Stolk en in juli werden de drie regiocommandanten Widjaikoemar Oedit (regio West), Premkoemar Jethoe (Paramaribo) en Orlando Changur (regio Midden) voor een dag ontlast uit hun functie. Nadat de berichtgeving de media had bereikt, bleek dat commissaris Guno Roosenhoff zogenaamd de mededeling niet juist had doorgegeven en dat er sprake was van een miscommunicatie. Deze drie commissarissen werden in hun functie hersteld en kregen hun posten terug. Intussen zijn Orlando Changur en Widjaikoemar Oedit met pensioen. Nauwelijks een maand heeft Tjin Liep Shie de post overgenomen van Oedit in regio West. Dit besluit kwam als een verrassing over bij Tjin Liep Shie en Fernand. Zij gaven elk te kennen dat zij officieel niet op de hoogte zijn van de ontheffing. Verder hadden zij geen commentaar.

Dagblad Suriname heeft vernomen dat Orlando Jacott momenteel waarneemt in regio West. Van betrouwbare bron heeft de krant vernomen dat beide regiocommandanten door korpschef Robert Prade zijn ontboden. Hij hield hen voor dat zij per direct waren ontlast uit hun functie en dat zij voorlopig thuis worden ‘geparkeerd’. Echter had Prade geen onderbouwde argumenten voor dit besluit. ‘Het is duidelijk dat men binnen het KPS bezig is met een politieke stunt en is het politiek bepaald wie waar wordt overgeplaatst c.q. ingezet.’ Naar zeggen van de minister ‘wil hij een nieuwe wind door de korpsleiding laten waaien’.

Saskia Bandhan