Vrijdag 22 februari 2019

Hoefdraad verschaft donderdag achter gesloten deuren informatie

Nederlandse autoriteiten hebben wederom miljoenen euro’s aan geldzending uit Suriname in beslag genomen. Deze keer gaat het om 4 miljoen euro van de Republic Bank. Het was NDP-parlementariër Amzad Abdoel die deze kwestie gisteren onder de aandacht van De Nationale Assemblee bracht bij de openbare vergadering. Aangezien tegen eind van de vergadering geen enkel spoor van Financiënminister Gilmore Hoefdraad te zien was, heeft regeringscoördinator Soewarto Moestadja na aandringen van het college aangegeven dat de informatie van dien aard is dat de regering het beter vindt om de zaak in comité-generaal te bespreken. Minister Hoefdraad om reactie gevraagd, zegt aan Dagblad Suriname dat hij alle informatie over geconfisqueerde geldverzendingen donderdag in het parlement zal verschaffen. De bewindsman wenst niet vooruit te lopen op zaken aangezien het om gevoelige informatie gaat. In mei is 19,5 miljoen euro al door Nederland in beslag genomen. Het gaat om geld van de Hakrinbank, DSB en de Finabank. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zal deze vergadering uitschrijven voor donderdag.

Gajadien: ‘Geen vertragingspolitiek toepassen’
VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien vindt een geheime vergadering voor dit onderwerp overbodig en ziet het meer als een soort vertragingspolitiek. “Het moet niet zo zijn dat de regering probeert om het parlement in de maling te nemen met een comité-generaal, omdat de minister van Financiën er niet is. Ik heb ook een aantal weken terug informatie hier gevraagd over die 19,5 miljoen, maar de minister deed alsof hij niets wist. Dezelfde middag was hij dan in Bakana Tori om wel uitgebreid in te gaan op de zaak”, stelde de VHP’er. Gajadien merkte op dat eerder de regering ook gesteld had, zoals in de Alcoa-kwestie, dat het om gevoelige informatie ging. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Nu is de hele financiële sector in de problemen.

Abdoel: casino’s en cambio’s Suriname beticht van witwaspraktijken
Abdoel ging akkoord met het voorstel van Moestadja om de informatie achter gesloten deuren te verschaffen. “Ik denk dat de informatie die wij moeten krijgen toch nog wat gevoelig kan zijn. Het gaat om compliance om wetten die gehandhaafd moesten worden. Het gaat om wetten die wij afgekondigd hebben en zaken die aangeschreven zijn door de CFATF (Caribbean Financial Action Task Force ) en toezichthoudende taken van de Centrale Bank van Suriname. Recent hebben ook bepaalde landen rapporten gepubliceerd waarbij Suriname beticht wordt van witwaspraktijken, waarbij casino’s en cambio’s ook zijn opgenoemd”, stelde de NDP’er. Abdoel waarschuwde de regering om gedegen voorbereid te komen om alles haarfijn uit te leggen.

4 miljoen euro in beslag genomen door douane Nederland
Gajadien gaf naderhand in een punt van orde aan dat hij de informatie heeft dat deze 4 miljoen euro niet door het Openbaar Ministerie Nederland is aangehouden, maar door de douane. Dit geld moest via Nederland naar Trinidad en Tobago worden overgebracht. Deze zaak verschilt volgens hem van de 19,5 miljoen euro dat wel door het OM in Nederland is geconfisqueerd. Geerlings-Simons kan zich indenken dat de regering niet publiekelijk deze kwestie wil bespreken, omdat het geld van particuliere banken is. Moestadja beloofde het college donderdag adequaat te informeren. Hij ontkent dat de regering het college probeert in de maling te nemen.

Trinidad banking staat op de zwarte lijst voor money laundering binnen de Europese Unie.

Faisel Rasoelbaks