Zondag 21 oktober 2018

Een delegatie, onder leiding van NDP-parlementariër Rossellie Cotino, zal op 17 en 18 november ‘the Fourth IPU Global Conference of Young Parliamentarians’ te Ottawa, Canada bijwonen. Samen met haar reizen ook mee Roché Hopkinson (NDP) en Dinotha Vorswijk (Abop). Het thema van de conferentie is ‘Young parliamentarians as drivers of inclusion’. Naast deze delegatie staat ook assembleevoorzitter Jennifer Geerlings- Simons aan het hoofd van een missie die Suriname van 15 tot 17 november 2017 vertegenwoordigt op de 14de plenaire vergadering van ParlAmericas in Medellin, Colombia. Deze delegatie bestaat verder uit de leden Djoties Jagernath (VHP) en Naomi Samidin (NDP). Het thema van deze vergadering is “Parlementaire acties ter bevordering van een verantwoord politiek dialoog”. Voorafgaand hieraan neemt de DNA-voorzitter deel aan de 44ste vergadering van de Board of Directors van ParlAmericas. Er zal door parlementariërs gebrainstormd worden over het bevorderen van verantwoorde politieke discussies. De volksvertegenwoordigers zullen in de gelegenheid gesteld worden om productieve dialoog te voeren met elkaar en het uitwisselen van goede wetgevingspraktijken met betrekking tot kwesties in Inter-Amerikaans belang. Het is niet duidelijk wie voor deze kosten opdraait.

Het parlement heeft vanaf het begin van deze zittingstermijn het standpunt ingenomen dat slechts op de meest essentiële dienstreizen zal worden ingegaan. Echter vindt de gemeenschap dat dit slechts een loze belofte is. Opmerkelijk is dat Vorswijk een maand terug ook deel heeft uitgemaakt van de 137ste vergadering van de IPU in St.Petersburg, Rusland. Silvana Afonsoewa (NDP), Rudolf Zeeman (BEP) en Jitendra Kalloe (VHP) hebben recent van 9 tot 12 november 2017 ook de Wereldklimaattop (COP23) in Bonn, Duitsland, bijgewoond.

FR