Woensdag 23 januari 2019

WaidoePL-assembleelid William Waidoe waakt ervoor dat met de wijziging van de Comptabiliteitswet, de minister van Financiën oncontroleerbare superbevoegdheden krijgt. “Het moet niet zo zijn dat wij met deze wet een minister van Financiën supermacht geven, want wanneer een ongeleid projectiel daar wordt geplaatst, hebben wij een groot probleem”, zei de politicus gisteren tijdens de openbare commissievergadering. Hoewel financiënminister Gillmore Hoefdraad tijdens de beantwoording van de vragen heeft aangegeven dit punt voor De Nationale Assemblee te laten, vindt Waidoe dat nu al duidelijk moet worden wie de bewindsman zal controleren. Een voorstel van de PL’er is om deze toezichthoudende rol aan de vaste parlementaire commissie Financiën toe te kennen, waardoor de controle periodiek onafgebroken kan worden gevoerd.

DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva zei dat het parlement altijd toezicht kan houden, maar dat ook de president hiërarchisch als regeringsleider altijd de minister in het gareel houdt. Dit wetsvoorstel heeft als doel nieuwe regels met betrekking tot de wijze van het beheer van en toezicht op de staatsfinanciën vast te stellen. De basis voor de Comptabiliteitswet is vastgelegd in artikel 156 van de grondwet.

FR