Zaterdag 20 april 2019

2Waar ligt de passie van jongerenOnderzoek uitgevoerd door cultuurantropoloog Bas Dikman heeft uitgewezen dat jongeren heel goed weten welke richting zij op willen ten aanzien van sociale media. Vandaar dat zijn advies is te luisteren naar deze jongeren, waar hun passie precies ligt wanneer het gaat om sociale media. Bas Dikman is student aan de Koninklijk Universiteit Leuven in België en studeert Cultures and Development Studies. Hij heeft namelijk stage gelopen in Suriname en wel in Stichting Buurtwerk Latour (Stibula), waar hij 2½ maand onderzoek gedaan heeft in het ressort Latour rond het gebruik van sociale media onder jongeren. De mobiliteit in de wijk is over de jaren heen groter geworden. Voor jongeren die gebruikmaken van sociale media is een hele wereld open gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat hun normen en waarden en omgangsvromen zijn veranderd. Ten aanzien van individualiteit merkt hij op dat jongeren zichzelf willen laten zien op sociale media door onder andere informatie en foto’s te delen, waarmee zij hun individualiteit tonen. Verrassend voor de onderzoeker was het feit dat jongeren facebook niet echt meer zien als sociale media. Jongeren maken al lang gebruik van andere diverse sociale mediaplatforms, zoals whatsapp, instagram, snapchat en youtube. Youtube is bekend vanwege haar entertainmentfactor en informatief karakter. Jongeren kunnen veel informatie halen en zelf ook informatie delen met anderen. Youtube is gebleken een van de bekendste platforms te zijn waar jongeren gebruik van maken. Dikman is tot de conclusie gekomen dat sociale media zal blijven bestaan en dat jongeren precies weten wat zij ermee willen doen. “We moeten meer naar jongeren luisteren, omdat onbegrip kan leiden tot uitsluiting, wat op zijn beurt kan leiden tot sociale problemen.”
Dikman gaf aan dat het doel van dit onderzoek was te achterhalen hoe de groei van sociale media de wijk heeft veranderd en hoe Latour sociale media heeft veranderd. Hij heeft daarbij mogen ervaren dat de wijk een van de meest kinderrijke buurten is, waarbij de focus van zijn onderzoek gelijk op jongeren is gevallen. Het onderzoek was meer gericht op de context waarbij sociale media strikt vanuit het gezichtspunt van jongeren werd bekeken. Zijn focusgroep was dan ook jongeren in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar.

Aanbevelingen
De aanbevelingen die de student had voor Stibula is dat de buurtorganisatie ernaar toe moet werken een platform te zijn voor jongeren. Daarbij zal er een samenwerking moeten komen met providers (Telesur). Door een wifi zone in te stellen, kunnen zij dichterbij de doelgroep komen. Hierdoor kan er begrip komen in datgeen wat jongeren leuk vinden.

NK