Vrijdag 25 mei 2018

Er komen vaak signalen vanuit de gemeenschap dat bepaalde wijken nog te kampen hebben met vuilwater dat uit de kraan komt. “Wat namelijk het probleem is, is dat in de jaren ‘90 in bepaalde wijken in de zuiveringsinstallatie nog een stukje doorslag aan ijzer en mangaan in het water voorkwamen en die vanwege gebrekkig onderhoud ook in het water meekwam”, geeft onderdirecteur Operations van het Surinaams Waterleiding maatschappij (SWM), Alwin Linger. “We hebben in de afgelopen jaren heel wat geld gestoken in de upgrading van de installatie. Het station Leysweg is er een van, waardoor de installaties veel minder het mangaan- en ijzerprobleem hebben.” Mangaan is een soort grijzige substantie die uit het water komt. Ijzer heeft meer een rode kleur. Het is best mogelijk dat er nog mangaan en ijzer voorkomen, maar dat kan opgelost worden door het hele net te spoelen. Het SWM heeft gepoogd het probleem zoveel mogelijk aan te pakken, echter nog niet in alle wijken. Edmund Blufpand, chef van PR afdeling van SWM, stelt dat bij klachten meteen actie wordt ondernomen. Bij klachten van vuil water bijvoorbeeld wordt de dienstleiding (terreinleiding) gelijk gespoeld, waardoor het probleem tijdelijk opgelost is. Er zijn ook wijken waar klachten rond vuil water meer voorkomen dan bij anderen, maar dat kan te maken hebben met oude leidingen. “Vandaar dat wij onlangs leidingen hebben vernieuwd. Plaatsen van waar er klachten komen rond vuil water zijn Land Van Dijk, Marowijneproject en Saron. Nu zijn we bezig de leidingen rond Zorg en Hoop te vernieuwen.”

In Commewijne heeft de gemeenschap nog steeds een waterprobleem. Volgens Linger is Suriname gezegend met grondwater, wat de indruk wekt dat er inderdaad overal grondwater is. Echter is het grondwater in bepaalde delen van Commewijne brak. Daarvoor heeft de SWM oplossingen moeten zoeken. “Er zijn, volgens de onderdirecteur Operations, naar andere opties van waterwinning gekeken. Met name het winnen en zuiveren van oppervlaktewater uit de Surinamerivier om het tekort aan zoetwater aan te vullen. “We zijn nou druk bezig met een project waarmee we binnenkort van start zullen gaan.” Het waterleidingbedrijf is in dit kader een samenwerking aangegaan met een Belgisch bedrijf, namelijk de Watergroep. Er zal een nieuwe installatie gebouwd worden te Peperpot, die een capaciteit zal hebben 500 kubieke meter per uur. De gebieden die hiermee voorzien zullen worden, zijn onder andere de woonkernen Nieuw Amsterdam, Tamanredjo, Meerzorg en Marianburg. “Voor gebieden zoals Morico en omgeving en dorpen, die aan de andere oever liggen, zullen er andere oplossingen gevonden moeten worden. In de komende week zal een delegatie vanuit België arriveren, waarbij de laatste zaken besproken zullen worden. De Staat Suriname zal dan over de brug moeten komen met de middelen”, aldus Linger.