Woensdag 15 mei 2019

Onlangs is door de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging tevens directeur van Finabank, Eblein Frangie, het belang van het girale betalingsverkeer, bij voornamelijk de USD, aan de kaak gesteld. Dit zou in zijn optiek de oplossing moeten zijn voor de schaarste aan de USD-chartale tegoeden als gevolg van het tijdelijk wegvallen van de mogelijkheid om contante USD-biljetten te importeren. Volgens de Financiënminister, Gillmore Hoefdraad, is Suriname een cash-economie; de overstap naar het girale verkeer zal dus geen vlekkeloos verloop kennen. Waaraan ligt dit?

Giraal betalen vergt cultuuromslag
Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), benadrukt in gesprek met Dagblad Suriname dat een ieder veilige transacties wil verrichten. Daaraan kan de girale betalingsvorm aanzienlijk bijdragen. Desalniettemin kiezen personen niet graag hiervoor. De reden is vrij simpel: exorbitante bankkosten en trage dienstverlening. “We zijn jaren achter op het gebied van het girale betalingsverkeer in vergelijking met Europa en Amerika. Het zal heel wat voeten in de aarde hebben om dit op gang te krijgen; het vergt een hele cultuuromslag om Surinamers gewend te laten raken aan een creditcard of pinpas”, stelt Hasnoe.

Snelheid en service lokale banken
De VSW-voorzitter licht toe dat er veel hapert aan de Surinaamse banken ten opzichte van de buitenlandse banken. Naar zeggen van Hasnoe is het systeem van de Surinaamse banken niet vlot en niet modern genoeg; de snelheid en service laten veel te wensen over. Zo neemt het 3 werkdagen in beslag om lokale overmakingen te verwezenlijken. Om de haverklap worden er aan klanten abrupte onaangename nieuwe regels voorgeschoteld. De spaar- en beleggingsrentes zijn van dien aard dat mensen het nut van sparen en beleggen niet meer inzien. De kredietrentes zijn torenhoog, waardoor velen de banken niet meer als een financiële partner beschouwen. Het proces om een krediet af te sluiten, is tijdrovend. Tal van beperkingen op de eigen bankrekeningen is bij de Surinaamse banken een regulier fenomeen geworden. De frequente melding ‘out of service’ bij de ATM-machines is eveneens iets waar klanten niet vrolijk van worden, alsook een trage afhandeling van betalingen middels POS-apparaten. Uiteraard horen het overleggen van allerlei documenten, het doelwit worden van uitgebreide bevragingen door de bankmedewerkers, en de exorbitante bankkosten ook in dit rijtje thuis.

€15 bankkosten bij een overmaking van €68
Hasnoe illustreert de bankkosten met een praktijkgeval. Een senioren burger die haar Nederlandse oudedagsvoorziening, €68, in Suriname ontvangt, betaalt €15 aan bankkosten bij haar Surinaamse bank. Uit een analyse van de kosten bij de lokale banken bleek dat er geen lager tarief is dan de €15 bij de Hakrinbank NV. Bij de overige banken worden er dus meer kosten in rekening gebracht. “Die €15 is 22% van het bedrag. Dit is diefstal. Hoe hoger het bedrag hoe meer bankkosten je moet betalen. Als we over moeten stappen op het giraal verkeer, ga eens na hoeveel overmakingen je per dag zou moeten verrichten en hoeveel bankkosten ermee gepaard gaan. Daarom kiest men liever voor contante betalingen, dan heb je geen onnodige bijkomende kosten.” Hasnoe beschrijft het giraal betalingsverkeer als een “hell of a job” waaraan een lange wachttijd gekoppeld is, en waar veel documenten overgelegd moeten worden om over het geld te kunnen beschikken.

KSR