Maandag 18 juni 2018

Het bedrijfsleven is niet ingenomen met de herinvoering van de invoerrechten op ICT-goederen, welke overigens sedert 1 augustus 2017 een feit is. Voorheen had de vrijstelling van de invoerrechten op deze goederen als uitgangspunt dat vooral de consument hiervan kon profiteren door betaalbare prijzen te hanteren. Van deze gedachtegang is er momenteel nauwelijks iets overgebleven. “De invoerrechten hebben namelijk niet alleen betrekking op computers, maar op alles wat met elektronica te maken heeft, waaronder de camerabeveiliging. Wij vinden het daarom jammer dat de overheid invoerrechten heeft geheven”, betreurt Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW). Volgens de overheid is het de bedoeling dat de frauduleuze handelingen van importeurs een halt wordt toegeroepen. In dit kader is er een onderzoek gaande om de sector te kunnen evalueren.
In gesprek met Dagblad Suriname zegt Hasnoe dat er ook andere methoden zijn om de frauduleuze handelingen van importeurs tegen te gaan. “In plaats van dat de ondernemers gestraft worden, kan de overheid toch het controleapparaat verscherpen? Wij hadden liever dat de overheid eerst had geëvalueerd alvorens de invoerrechten te heffen; er wordt omgekeerd gewerkt op het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T).” Door deze ontwikkeling wordt de samenleving wederom geconfronteerd met een spin-off effect, waarbij de reeks van allerlei verhogingen worden voortgezet. “De invoerrechten creëren een verhoging van alle prijzen in de winkels doordat het doorberekend wordt in de kostprijs van een product. En dit is niet de bedoeling. Niet alleen de ondernemers worden hiervan de dupe, maar ook de consumenten (waaronder scholieren/jongeren).” VSW zou het op prijs stellen als de regering het bedrijfsleven ook de mogelijkheid zou bieden om een actieve rol in te nemen ter verbetering van deze sector. “In zulke gevallen dient er dialoog te zijn.”

KSR